1. Upoznavanje sa tarotom

Poreklo tarota je i danas nepoznato. Zasigurno znamo da su karte korišćene u Italiji u petnaestom veku i to kao popularna kartaška igra. Imućna gospoda naručivala je predivne špilove i neki od tih špilova su i danas u upotrebi. Visconti-Sforza, napravljene 1450. godine ili nešto malo kasnije, su jedne od prvih i najkompletnijih špilova.

Kasnije u osamnaestom i devetnaestom veku, brojni uticajni sledbenici okultizma otkrivaju tarot. Fascinirani ovim kartama, smatrali su da su slike na kartama mnogo moćnije nego što se to može videti jednostavnim igranjem. Otkrili su (ili stvorili!) “pravu” istoriju tarota, povezujući karte sa Egipatskim misterijama, Kabalom, Hermetičkom filozofijom, alhemijom, i ostalim mističnim sistemima. Ovakvo interesovanje za tarot se nastavlja i u prvoj polovini dvadesetog veka, kada tarot biva objedinjen u veštine nekoliko tajnih društava, uključujući i hermetički red “Zlatne Zore”.

Smatra se da je tarot najobičniji alat za proricanje. U tradicionalano tarot čitanje uključen je onaj koji traži odgovor na lično pitanje (zvaćemo ga subjekt) – i tarotolog – onaj koji ume da interpretira karte. Nakon što je tražilac promešao i presekao karte, tarotolog ređa karte po određenom obrascu i to se naziva otvaranje. Svaka pozicija u otvaranju i svaka karta ima svoje značenje. Čitač kombinovanjem njihovog značenja dobija objašnjenje za traženo pitanje.

Šta je u stvari tarot – odgovor je vrlo jednostavan – blistava tajna jeste čudotvorna moć ljudske podsvesti, skrivena u dubinama uma svakog čoveka na ovoj planeti. Čak i ako je ignorišemo (a to se uglavnom i dešava) ona smišljeno deluje na sve naše radnje. Sigmund Frojd je napisao da je stres iracionalno, primitivno stanje naše podsvesti. On smatra da je on baza naših najneprihvatljivijih želja i zahteva. Suprotno njegovom stanovištu Carl Jung ističe pozitivan, kreativan aspekt podsvesti.

Verovatno nikada nećemo saznati kolike su mogućnosti i kolika je moć naše podsvesti, ali postoje načini da se ona istraži. Mnoge tehnike su usavršene za ovu namenu – psihoterapija, tumačenje snova, vizuelizacija, meditacija. Tarot je samo još jedna tehnika.

Za trenutak posmatrajmo jednu kartu ovog špila – Petica mačeva.

Ono što treba da uradim je da zamislim sliku i smislim priču u vezi nje. Za mene, moje gledište je očigledno i jedino moguće tumačenje ove scene. Međutim, neko drugi može da zamisli sasvim drugačiju priču.

Stvar je u tome, što sam od svih mogućih priča ja izabrala jednu – određenu. Zašto? Zbog toga što je u ljudskoj prirodi da projektuje podsvesni materijal na objekte u okruženju. Svet oko sebe posmatramo kroz sočiva naše podsvesti.

Snaga tarota proizilazi iz kombinacije: lično i univerzalno. Svaku kartu možete videti na svoj način, ali, u isto vreme, potpomognuti ste razumevanjem i nekih drugih značenja. Tarot je ogledalo koje reflektuje ono što je sakriveno duboko u Vama.

Kada otvaramo tarot, mi selektujemo određene karte, tako što ih mešamo, sečemo i na kraju delimo. Iako ovaj proces deluje nasumično, mi ipak delimo tačno određene karte. Na kraju krajeva, to i jeste suština otvaranja tarota – da izaberemo karte koje za nas imaju značaj. Sad, zdrav razum nas upozorava da karte koje smo proizvoljno odabrali ne mogu imati neko posebno značenje, ili možda mogu?

U svemu postoji poruka… drveću, pesmama, čak i u smeću, ali samo onda kada smo otvoreni da je primimo. Tarot karte saopštavaju mnogo poruka, zbog svog bogatstva koje je utkano u njihovim slikama i njihove povezanosti.

Koristim tarot, jer smatram da je on najbolji alat koji mi pomaže da moja unutrašnja snaga bude svesno iskorišćena. Ideje, slike, osećanja, koja se pojavljuju dok otvaram tarot, su poruke moje podsvesti.

Na osnovu čega znam da su to poruke, a nije mašta? Nisam sigurna. Jedino u šta sam sigurna je da verujem svom iskustvu i intuiciji, a onda posmatram šta se dešava.

 

Advertisements

2. Velika Arkana

 

Standardni špil tarot karata sadrži 78 karata koje su podeljene na dve sekcije, na velike i male arkane. Reč arkana je plural od arcanum što znači “apsolutna tajna”. U srednjem veku arcanum je za alhemičare predstavljala tajnu prirode, zbog toga tarot karte i jesu skup tajni koje podupiru i objašnjavaju Univerzum.

22 karte u velikoj arkani su srce špila. Svaka od ovih karata predstavlja simbol univerzalnog aspekta ljudskog iskustva. One predstavljaju ideal – postojanost, neposredni obrazac svih uticaja koji su bitan deo ljudske prirode.

Svaka karta velike arkane ima ime i broj. Neka imena predstavljaju direktno značenje karte kao strenght (snaga), justice (pravda), temperance (umerenost). Ostale karte su zasebne i oličavaju određen pristup životu, kao što su magician (mag ili čarobnjak) ili hermit (pustinjak). Takođe su tu i karte sa astrološkim imenima: star (zvezda), sun (sunce), moon (mesec). One predstavljaju neuhvatljivu snagu koja je ujedinjena sa njihovim nebeskim otelotvorenjima.

Karte velike arkane su zaista nešto posebno jer uspevaju da izvuku specifične reakcije. Prilikom otvaranja tarota, ove karte dodaju ekstra značenje. Kada se pojavi jedna od tih karata, znamo da dobijeni rezultat neće biti privremen. Karte velike arkane predstavljaju naša osnovna interesovanja i motivacije U kasnijim lekcijama, detaljnije ću vam pokazati kako da prepoznajete i interpretirate slike i simbole sa glavnih arkana.

Kartu velike arkane posmatramo kao jedinku. Različiti crteži su do te mere usavršavani da bi mogli da prikažu obrazac ljudskog stanja. Numerologija, astrologija i ostale esoterične nauke često imaju svoju ulogu u tarotu.

Mnogi interpretatori tarota, veliku arkanu posmatraju kao razne faze u individualnom putovanju ka unutrašnjem razvoju – neki je nazivaju The Fool Journey (ludino putovanje).

Svi mi moramo preći određeni put do samoaktualizacije, na tom putu često padamo, idemo unazad, dižemo se i krećemo ispočetka. Naš put je jedinstven, ali je prekretnica univerzalna. Te 22 karte su markeri puta ka unutrašnjem razvoju.

Ludino putovanje (The Fool Journey) liči na lagano pomeranje od jedne tačke iskustva do sledeće, ali ta naša avantura kroz koju učimo nije uvek laka. Pravimo greške, preskačemo lekcije bez dovoljno truda da razumemo naše mogućnosti.

Velike arkane imaju mnogo nivoa i modela iskustva. Ove karte nose sve obrasce našeg unutrašnjeg razvoja bilo da se to dogodilo u jednom periodu našeg života, ili da se događa kroz ceo naš život.Nevažno je kakav je naš obrazac samootkrivanja, velika arkana je ta koja nam pokazuje kako da upotpunimo i ispunimo našu sudbinu. Ako verujemo i ovo obećanje posmatramo kao zvezdu vodilju, sigurno je da ćemo ostvariti našu pravu prirodu i osvojiti svet (The World).

3. Mala Arkana

Kao što velika arkana izražava neku opštu temu, mala arkana pomaže joj da prikaže svoju ulogu u svakodnevnim događajima. Karta – mala arkana predstavlja interesovanja, aktivnost, emocije, i režira dramu od naših svakodnevnica

Mala arkana – sadrži 56 karata podeljenih na 4 elementarne grupe: wands – štapovi, cups – kupovi, sword – mačevi, pentacles – monete (novčići). Svaka grupa postoji da bi nam prikazala detaljniji način pristupa životu.

Štapovi predstavljaju kreativnost, akciju i kretanje, i osobine kao što su entuzijazam, avantura, rizik, smelost, poverenje.

Znak se slaže sa yangom ili muškim elementom u kineskoj filozofiji i povezan je sa elementom vatre. Treperav plamen je perfektan simbol snage štapova. Ova energija ima površinski tok, i izaziva jaka mešanja (stvara okruženje strasti).

Kupovi su simbol emotivnog i duhovnog iskustva. Opisuju unutrašnje stanje, osećanja i veze. Energija ima unutrašnji tok. Kupovi odgovaraju yin-u ili ženskom elementu u kineskoj filozofiji. Povezani sa sa elementom vode. Sposobnost vode da teče i puni prostor, da pokaže i dokaže načine promene, čini je idealnim simbolom znaka kupova.

Mač je simbol intelekta, misli i razuma. Povezan je sa pravdom, istinom i moralnim principima. Mačevi su u vezi sa elementom vazduh. Vedro nebo, otvoreno i svetlo polje je simbol mentalne bistrine. Ovaj znak takođe može biti udružen sa stanjem koje prati disharmoniju i osećaj tuge.

Naš intelekt je veoma važan i značajan činilac, ali kao izvršitelj onoga što naređuje naš ego, može nas odvesti krivim putem ukoliko nije ispunjen iskustvom i mudrošću iz naše podsvesti.

Novčići su sombol praktičnih, materijalnih i bezbednih interesa. Povezani su sa elementom Zemlja, što predstavlja potrebu za radom. Kroz ovaj znak slavimo lepotu prirode, međusobni odnos biljaka i životinja i naše telesno zadovoljstvo. Novčići predstavljaju prosperitet i obilje svih vrsta. Obično ovaj znak nazivamo novcem, kao očigledan simbol razmene dobara i njegove upotrebe u materijalnom svetu.

Svaka grupa male arkane ima svoju određenu osobinu. Ono što svakodnevno doživljavamo je u stvari mešavina ova četiri pristupa. Otvaranje tarota će vam pokazati kako energija ova četiri elementa utiče na našu svakodnevnicu.

Svaka grupa ima deset karata sa brojevima i četiri dvorske karte. Svaka karta ima svoju ulogu.

ACES – AS
As prikazuje temu tog znaka. As kupova stoji uz ljubav, emocije, intuiciju, intimnost – on nosi ideje koje pretražuju druge karte sa znakom kupova. As uvek predstavlja pozitivnu snagu. On je stub koji nosi ono najbolje što ovaj znak može da ponudi.

SREDNJE KARTE
Svaka od srednjih, numerisanih karata pokazuje različite aspekte znakova. Recimo, štapovi – pretražuju teme, 2 – lična snaga, 3 – liderstvo, 4 –uzbuđenja, 5 – takmičenja odnosno rivalstva itd… Kartu možemo posmatrati na različite načine. Petica novčića – prikazuje različite poglede na materijalne potrebe, telesne potrebe (zdravlje) i emocionalne potrebe.

DESETKE (TENS)
Desetke predstavljaju karte koje na logičan način zaključuju temu koju je započeo As. Na primer, ako je osnova as kupova koji predstavlja ljubav i intimnost, desetka kupova na to donosi uživanje, mir i porodičnu ljubav.

DVORSKE KARTE
Predstavljaju ličnosti koje reflektuju kvalitet i značenje njihovog znaka i ranga. Dvorske karte nam pokazuju siguran put kojim treba ići da bi opstali u ovom surovom svetu, tako da možemo ili da iskoristimo ili da odbacimo njihovu sugestiju koja im je svojstvena.

KRALJ (KING)
Kralj predstavlja zrelost i muževnost. On je poverljivo lice (izvršitelj, agent, advokat) koji je fokusiran na događaje koji se odvijaju oko njega (zainteresovan je za spoljašnji svet). On predstavlja autoritet, kontrolu i znanje (majstorstvo) u nekim oblastima koje su povezane sa njegovim znakom. Kraljevski stil je snažan, izričit (pouzdan, pozitivan), direktan i ispoljava se u pravo vreme i u meri koliko je to potrebno.

KRALJICA (QUEEN)
Kraljica predstavlja zrelost i ženstvenost. Ona je pravo oličenje svog znaka. Fokusirana je ka unutra i njen stil je relaksirajući i prirodan. Kraljicu ne interesuje mnogo uspeh, ali je čini srećnom i uživa u tome što je prisutna tamo gde je to potrebno. Ona je ujedinjenje osećanja, veza i samoizražavanja.

VITEZ (KNIGHT)
Viteza posmatramo kao nezrelog tinejdžera. Ne ume da izbalansira svoje samoizražavanje. Divlje trči od jednog do drugog ekstrema i trudi se da njegov odnos sa svetom bude uspešan. Vitez je sklon ekscesima, u isto vreme je pohlepan i čestit, i ti kvaliteti ga popravljaju u sopstvenim očima. Divimo se njegovom duhu i energiji.

PAŽ (PAGE)
Paž je veselo dete. On pokazuje kvalitete svog znaka sa zadovoljstvom, ali ume i da ih se odriče, što možemo da posmatramo kao da je lako spreman na odustajanja i napuštanja. Njegov pristup je lak, slobodan, neodređen i spontan. On predstavlja simbol avanture i mogućnosti.

Sada imate osnovnu ideju kakvu ulogu ima svaka karta u špilu. Možete da osetite kako one zajedno deluju, i kako svaka od njih doprinosi celini.

U sledećoj lekciji naučićete više o ovim kartama, i kako ih interpretirati pri otvaranju

4. Raspored karata pri otvaranju

Otvaranje karata se vrši po određenom šablonu. Ono definiše koliko će se karata koristiti, gde svaka od njih treba da stoji i šta svaka od njih znači.

Otvaranje je postavljanje karata po određenom šablonu, i na taj način nam se rasvetljava tema. U okviru tog šablona na divan način otkrivamo značenje karata.

Najvažnija karakteristika prilikom otvaranja tarota, je ta da svaka pozicija karte ima svoje jedinstveno značenje i na osnovu toga interpretiramo bilo koju kartu koja padne na to mesto.

Na primer, četvorka novčića predstavlja posesivnost, kontlolu, nepromenljivost. Ako ta karta padne na poziciju 4 u Keltskom krstu (pozicija „prošlost“), videćete kako te osobine nestaju iz vašeg života. U poziciji 6 „budućnost“, umesto da razmatrate kako te osobine pristižu u vaš život – imaćete sasvim drugačiju interpretaciju.

Otvaranje tarota može da se radi po bilo kom šablonu. RAHDUE`S WHEEL uključuje 78 karata, pravi se u širokoj tabeli i predstavlja život jedne osobe. Otvaranje takođe može da sadrži samo jednu kartu. U lekciji 5 ćete videti kako je otvaranje jedne karte korisno za dnevno čitanje tarota.

Mnoga otvaranja sadrže između 6 i 15 karata, što je sasvim dovoljno za objašnjenje jedne teme u nekom srednjem obimu. Na primer Horoscope Spread je u obliku tradicionalnog kruga i obrazuje mapu rođenja osobe kojoj se gleda. 12 karata u ovom otvaranju predstavljaju 12 astroloških kuća.

Kada karte pri otvaranju povezujemo jednu sa drugom, dobijamo kombinaciju i priča se razvija sa osobinama, radnjom i sadržajem. Tkanje priče je navažnije, to je najuzbudljiviji i najkreativniji deo čitanja karata. To jeste umentnost, ali ima i dosta vodilja koje treba pratiti. O tome ću kasnije da pričam i daću neke primere (kako ispričati priču).

U ovoj lekciji ću se zadržati na Keltskom krstu. Smatram da ćete zadržati bolju koncentraciju ukoliko se za početak zadržimo na jednom otvaranju.

Morate dobro poznavati karte, treba da ste opušteni prilikom njihovog čitanja, a svoj tarot možete da unapredite tako što ćete istraživati i druga otvaranja.

5. Dnevno čitanje Tarota

Sada ste spremni da svoje poznavanje tarota stavite na probu. Ova lekcija će vam opisati dnevno otvaranje tarota. U ovom otvaranju izvlačite jednu kartu koja će predstavljati temu vašeg dana, u toku 24 sata.Recimo da ste izvukli dvojku pehara, za taj dan. Kako dan bude prolazio, tako ćete osećati “signale” koje vam šalje ta karta kroz neku neobjašnjivu energiju. Ključne reči za dvojku pehara su “odnos, mir, privlačnost”. Na primer, u toku prepodneva do vas navraća na razgovor kolega koji baš i nije do sada pokazao naklonost prema vama (primirje) iskoristite to. Popodne uspevate da rešite neki poslovni problem jer ste usaglasili pristupe rešavanja problema (odnos), naveče srećete osobu koja vas privlači (privlačnost).

Procedura izvlačenja dnevne karte :

1. Promešajte špil jedanput ili dvaput;
2. Držite špil u jednoj ruci, licem okrenutim nadole, a drugom rukom prekrijte karte;
3. Zastanite za trenutak, kako bi ste se umirili i skoncentrisali;
4. Zamolite vašu podsvest da vam bude vodič koji će vas voditi kroz taj dan;
5. Stavite špil licem nadole ispred sebe;
6. Presecite špil na levo i ostavite ga;
7. Okrenite kartu na vrhu druge gomile, i to će biti vaša dnevna karta;
8. Vratite kartu na špil i promešajte jedanput ili dvaput.

Ova procedura je jednostavna i pruža vam mogućnost da se povežete sa svojom podsvešću. Izaberite neko vreme koje će biti pogodno za ovo otvaranje. Jutro sasvim odgovara, jer možete izabrati kartu dok obavljate svoje jutarnje poslove. Možete to uraditi i noću, bićete spremni da iskoristite svoju kartu odmah nakon buđenja. Glavni cilj ja da vaše dnevno čitanje bude deo vašeg dana, tako da tarot može da deluje progresivno.

Napravite pregled dnevnog čitanja karata. Kasnije, može vam biti interesantno da tragate za vašim modelom izbora.

Počela sam da učim tarot kada sam čuvala svoja dva sina. Posle izvesnog vremena sam izračunala po grupama karte koje sam izvlačila:

– ŠTAPOVI – 24
– PEHARI – 44
– MAČEVI – 41
– NOVČIĆI – 57
– VELIKE ARKANE – 56

Ovde se jasno vidi kakav je bio moj život u to vreme – ispunjen svakodnevnim obavezama (novčići), koliko je snage uloženo (velike arkane), i ne baš toliko ispunjen na ličnom i kreativnom planu (štapovi).

U vašem pregledu možete da stavite tačkice u nekoliko svetlih boja pored dana koji unosite. To će vam pomoći da uporedite karte sa vašim raspoloženjima i aktivnostima, samo gledajte da to bude jednostavno kako vas ne bi ubrzo zamorilo.

Moje preglede sam pisala koristeći 5 različitih boja olovaka, po jedna boja za svaku kategoriju.

 • ŠTAPOVI – crvena (vatra, strast)
 • PEHARI – plava (voda, raspoloženje, emocija)
 • MAČEVI – žuta (vazduh, duhovnost, mentalnost)
 • NOVČIĆI – zelena (zemlja, razvoj, oprema, priroda, novac)
 • VELIKE ARKANE – ljubičasta (spiritualnost, visoki ciljevi)

Boja će vam pomoći da brzo uočite promene u tarot šablonu po nedeljama i mesecima.

Verovatno ćete biti iznenađeni kada otkrijete da bojite određene karte koje se stalno pojavljuju. Od 57 novčića, koje sam registrovala, izvukla sam keca i kraljicu 11 puta. U kući sa decom, moji dani su bili obojeni značenjem ove dve karte. Kraljica novčića je prava majka koja odgaja decu. As novčića ukazuje na mogućnost uživanja u materijalnim stvarima, ali ništa više materijalno nego što je pranje prljavih zavesa.

Uzela sam te dve karte češće puta, tako da sam postala sumnjičava u vezi njih. Dobro sam ih proučavala i ispitivala da negde nisu oštećene na ivicama, pa sam ih možda zbog toga češće puta izvlačila. Nisu imale nikakvo oštećenje, niti su se na bilo koji način razlikovale od ostalih karata. Jednostavno sam ih izvlačila jer su prikazivale moju situaciju u kući. Karte koje često izvlačite, takođe mogu puno da vam kažu o vašim interesovanjima.

Najvažnija stvar u učenju tarota je da redovno koristite karte. Dnevno otvaranje je idelna solucija. Ako to radite svakog dana, apsorbovaćete energiju i osobine te karte brzo i lako.

6. Okruženje

Dok otvaramo – čitamo karte, veoma je važno osnovno okruženje i naše unutrašnje stanje. Postoje 5 unutrašnjih kvaliteta, koji su korisni i deluju blagotvorno. To su:

1. BITI OTVOREN

Biti otvoren, znači biti receptivan. Vaš odnos prema kartama je dopuštajući – spremni ste da prihvatite ono što je ponuđeno bez poricanja i odbacivanja. Vašom otvorenošću, sebi pružate šansu da prihvatite sve ono što je potrebno da znate.

2. BITI STALOŽEN I SMIREN

Teško je čuti šapat podsvesti kada ste uznemireni. Poruke tarota obično pristižu kao blagi nagoveštaji koji mogu biti nadvladani uznemiravajućim mislima. Kada ste smireni i staloženi, vi ste kao mirno more u kom svaki talasić mora biti primećen.

3. BITI FOKUSIRAN

Koncentracija je veoma važna pri čitanju tarota. Otkrila sam da ukoliko sam skoncentrisana, osećam snagu svog pitanja i tada primam direktnu i snažnu poruku. Kad god su mi misli raspršene i kada sam zbunjena, karte uglavnom bivaju iste. Vaš najjači uvid i prijemčivost dok čitate tarot, će biti kada je vaša želja veoma snažna i jaka.

4. BITI BUDAN I OPREZAN

Kada ste oprezni svi vaši receptori i sve vaše sposobnosti su osetljive i budne. Mačke je oprezna i spremna dok posmatra miša ili bubu. Naravno, vi se nećete baciti na vaše karte, ali ćete uvideti da je teško čitati tarot ako ste umorni i nezainteresovani.

5. POŠTUJTE KARTE

Biti pun poštovanja, znači da sa kartama postupate kao sa vrednim alatom. Vi priznajete njihovu ulogu koju imaju, a to je da vam pomognu da sebe bolje upoznate. Vi poštujete izbor koji ste napravili odlučivši se da naučite tarot, pa stoga treba da se na taj način i ponašate prema njima.

Ovih 5 karakteristika su veoma važne, ali nisu neophodne. Vaše čitanje će biti uspešno i ukoliko ih se ne pridržavate, mada moram priznati, mnogo teže.

Najbolje vreme za otvaranje tarota je onda kada pogledate unutar sebe, ukoliko osetite da čitanje neće biti uspešno – odložite taj uzaludan trud, ali ako vam nešto govori da nastavite, tako i uradite.

Pored unutrašnjeg komfora, tu je takođe i spoljni ambijent koji treba razmotriti.

Idealno mesto za tarot je ono koje izaziva osećanje mira. Karte možete otvarati i čitati na aerodromu ako želite, ali buka i gužva će poremetiti vaš unutrašnji sklad i učiniti čitanje mnogo težim. Pošto ćete se tarotom uglavnom baviti kod kuće, pogledajte kako možete taj prostor da učinite odgovarajućim i što ugodnijim.

Odredite neko mesto po strani u vašoj kući na kom ćete raditi sa tarotom. To će biti mesto na kom ćete stalno otvarati karte i samim tim na tom mestu vi podižete energiju koja će pojačavati vašu praksu.

Ako meditirate, ili se molite, možete to da radite na tom mestu i to će biti jako dobro jer će se ta energija uskladiti sa energijom tarota.

Pokušajte da stvorite osećaj odvojenosti mesta na kom ćete raditi. Kada koristite karte, želite da budete daleko od sveta, da odete negde gde vreme ne postoji, i budete što dalje od svakodnevnih događaja. Odvojena soba je idealna, ali i namešten ćošak koji će biti odvojen paravanom, zavesom, jastucima ili nečim drugim može sasvim da posluži svrsi.

Pokušajte da stvorite atmosferu lepote i značajnosti. U taj kutak stavite neke stvačice koje su vam veoma važne. Objekti iz prirode, kao što su školjke, kamenje, kristali i biljke su uvek dobrodošle. Talismani, regiliozne figurice, ikone, pomoći će vam da prebacite fokus sa ovozemaljskih stvari na spiritualne. Tu uključite slike, umetničke radove – posebno ukoliko imate svoje i oplemenite svoja čula stvarima kao što su cveće, tamjan, sveće, tkanine i tiha muzika za meditaciju.

Svi ovi nagoveštaji su dobri, ali jedina stvar koja vam je zaista neophodna je mesto dovoljno veliko na kom ćete moći da rasprostrete svoje karte. Možete da koristite i sto i patos. Patos je odlična podloga, ali ukoliko vam nije udobno, sto je bolji. Izaberite sto od prirodnog materijala kao što je drvo ili kamen.

Ako hoćete možete prekriti sto ili pod nečim što će uniformisati vaš prostor. Materijal mora biti prirodan – svila, pamuk, vuna ili lan. Izaberite boju koja ima svoju sopstvenu energiju – crna, tamno plava i ljubičasta su odličan izbor. Bilo bi dobro da nemaju nikakve šare, kako se karte ne bi mešale sa pozadinom.

Držite karte u njihovoj kutiji koja ih štiti i sadrži njihovu energiju. Svaki prirodni materijal od koga je kutija napravljena je u redu – drvo, kamen, školjka, ili neko prirodno platno. Znam ženu koja je sašila svilenu torbu i na njoj izvezla zvezde, mesec i druge šare. Predlažem da svoje karte zamotate u svileno platno i stavite ih u njihovu kutiju. Svila stvara osećaj raskoši, koji vas podseće na vrednost mesta u kom se nalaze vaše karte.

Tarot karte apsorbuju energiju i osobine od osobe koja ih koristi. Iz tog razloga ih sklonite negde na neko mesto koje samo vi znate (naravno, ukoliko je to moguće). Te karte treba da budu vaš lični alat kojim ćete komunicirati sa svojom podsvešću. Sa njima treba da budete povezani i bliski.

Kada radite sa tarotom na “vašem” mestu, iskustvo koje budete osetili može biti snažno, nema potrebe za nekom posebnom pripremom, dovoljno je samo da koristite vaše karte.

To je važno!

7. Postavljanje Pitanja (čitanje pitanja)

Ubuduće, često ćete biti u prilici da zbog nekog problema ili izazova konsultujete tarot. Nešto vam u životu stvara neprijatnosti i želite da saznate zbog čega se to dešava i na koji način možete da rešite problem.

Najbolji način čitanja tarota je čitanje pitanja. Napišite pitanje koje se odnosi na vaš problem i odgovor ćete dobiti otvaranjem i čitanjem tarota. Pitanje koje postavljate, pomaže vam da na pravi način sagledate vašu situaciju, na način koji za vas ima smisla i tako što pre dođete do odgovarajućeg rešenja.

Opisaću vam kako da formulišete pitanje i to iskoristite za sebe.

Prvi korak je da vašu situaciju potpuno preispitate. Razmišljajte o svim osobama koje su direktno ili indirektno umešane. Probajte da odete u budućnost. Pustite misli da slobodno lutaju. Želite da posmatrate svoj problem bez osude ili cenzurisanja bilo kog dela. Zabeležite ideje koje su vam pale na pamet, ali gledajte da ne budete previše sistematični. Vi želite da iskoristite svoju situaciju onakvu kakva jeste, a ne logičku analizu.

Kada završite prikaz svog problema, formulišite i zapišite svoje pitanje.

Evo nekoliko sugestija:

1. PRIHVATITE ODGOVORNOST

Napišite svoje pitanje, tako što ćete pokazati da prihvatate odgovornost za svoju situaciju. Razmotrite ova 2 pitanja:

1. Da li da dopustim da moj otac ode u starački dom ili da ga dovedem kod sebe da se ja staram o njemu?
2. Šta je potrebno da znam da bih odlučila koje je najbolje rešenje za budući život mog oca?

U prvom pitanju, pisac sa sebe skida odgovornost u vezi svoje odluke. On želi da mu karte kažu šta da radi. U drugom pitanju, pisac jednostavno traži od karata da mu daju više informacija. Svestan je da je odluka na njemu.

Iskušenje je napisati pitanje kao što je prvo. Svi mi tražimo neku sigurnost koja će nam pomoći da napravimo dobar potez, ali tarot ne može donositi odluke umesto nas.

Izbegavajte pitanja koja sa vas skidaju odgovornost:

Pitanja sa odgovorima “ da i ne”:

 • Da li ću dobiti posao u agenciji?
 • Da li da promenim način ishrane ovog meseca?
 • Da li sam spreman za penziju?

Pitanja koja počinju sa “treba li”:

 • Treba li da pustim kćerku da živi ovde?
 • Treba li da izađem sa Markom?
 • Treba li da se prijavim na više od jednog Univerziteta?

Pitanja koja se odnose na vremenski period:

 • Kada će Džordž da me pita da se udam za njega?
 • Koliko dugo treba da tražim nova kola?
 • Kada ću dobiti unapređenje?

Umesto ovoga, postavljajte vaša pitanja sa frazama kao što su:

 • Možeš li da mi daš uvid…
 • Koje je značenje…
 • Šta mi je potrebno da bih razumela…
 • Šta je zadatak ili smisao…
 • Koje su okolnosti dovele do…
 • Kako da unapredim svoje šanse za…
 • Na koji način mogu da…

2. OTVORITE VIŠE MOGUĆNOSTI

Napišite svoje pitanje tako da bude otvoreno za više mogućnosti. Razmotrite ovo:

1. Kako da podstaknem svoju svekrvu da se iseli?
2. Šta je potrebno da bih poboljšala svoj odnos sa svekrvom?

U prvom pitanju, pisac nije ostavio otvorene mogućnosti. On je odlučio – da svoju svekrvu iseli. Drugo pitanje dozvoljava mnogo više mogućnosti.

Oba od ova 2 sledeća pitanja otvaraju više mogućnosti, ali pogledajte drugo pitanje koje je specifičnije:

1. Kako mogu da preokrenem prodaju u korist moje karijere?
2. Kako mogu da preokrenem moj položaj prodavca u agenta osiguranja i tako napredujem u karijeri?

3. PRONAĐITE NAJBOLJU MERU

Nemojte mnogo detaljisati, pronađite finu sredinu između reči koje su neodređene.

Ovde su tri pitanja sa istom sadržinom:

1. Kako da poboljšam moju situaciju na poslu?
2. Kako da preuredim svoj sto tako da Tom može sa lakoćom da pronađe dokumenta koja mu trebaju?
3. Kako da unapredim poslovni odnos između Toma i mene?

Prvo pitanje nije usredsređeno. Ne daje tačan opis koji delokrug posla je u pitanju.
Drugo pitanje ima mnogo detalja. Više se bavi sporednim aspektima problema.
Treće pitanje je najbolje, jer je pronađen fini balans između prva dva. Dakle, potrebno je da uključite samo najpotrebnije detalje, kako bi pojasnili ono što želite da saznate.

4. FOKUSIRAJTE SE NA SEBE

Dok sebi otvarate tarot, vi uvek predstavljate centralni lik, zato pitanje treba da bude fokusirano na vas. Nekada morate postaviti pitanje u vezi nekog drugog i to je u redu, ali ne i onda kada ste usredsređeni na sopstvene probleme.

Nekada je vaš problem orijentisan na pitanje koje se odnosi na nekog drugog.

Razmotrite ovo:

1. Šta stoji iza Arturovog problema sa pijenjem?
2. Kako da pomognem Arturu u njegovom problemu sa pijenjem?
3. Kakva je moja uloga u Arturovom problemu sa pijenjem?

Prvo pitanje je potpuno fokusirano na Arturov problem.
U drugom pitanju pisac je uključen, ali je njegova pažnja još uvek na Arturu.
Treće pitanje je najbolje postavljeno, jer uključuje i piščevo učešće.

5. BUDITE NEUTRALNI

Dok postavljate i zapisujete pitanje, treba da budete što neutralniji. Šta to znači? Nemojte pisati pitanje kroz uverenje da je vaše gledište pravo, jer ukoliko želite da primite poruku, morate biti otvoreni i za druga stanovišta.

Razmotrite ova pitanja:

1. Zašto jedino ja radim kućne poslove?
2. Kako da unapredim duh saradnje kada su kućni poslovi u pitanju?
1. Kako da navedem ljude da me slušaju?
2. Šta se to događa kada je hoću da govorim, osećam da drugi neće da me slušaju?

1. Kako da sprečim šefa da me pita da radim prekovremeno?
2. Zašto u poslednje vreme stalno radim prekovremeno?

U prvom pitanju, pisac stavlja sebe u glavnu ulogu – drugi kao da ne učestvuju.
Drugo pitanje je mnogo neutralnije i otvorenije za razne mogućnosti.

6. BUDITE POZITIVNI

Budite pozitivni kada pišete svoje pitanje.

Razmotrite ovo:

1. Kako to da moj istraživački rad nikad nije objavljen?
2. Kako da pronađem idealan forum, na kom će moj rad biti objavljen?

1. Zašto ne mogu da savladam strah od javnog nastupa?
2. Kako da poboljšam moju veštinu govora pred publikom?

1. Možeš li da mi pomogneš da shvatim zašto uvek primim udarac u poslednjoj rundi?
2. Možeš li da mi pomogneš da nađem način da stignem do pobede na takmičenju?

Prvo pitanje izgleda tako kao da je pisac već poražen.
Drugo pitanje je mnogo sigurnije, pisac zna da će dobiti koristan odgovor.

Verovatno ste se zapitali zbog čega ovoliko detaljišem u vezi pisanja pitanja. Ovo je u stvari vežba koncentracije koja vas priprema za interpretaciju koja sledi.

Pisanje pitanja obično ne oduzima više od 3 – 4 minuta, ali za ovako malo oduzimanje vremena, vi zaista dobijate veliku korist.