1. Upoznavanje sa tarotom

Poreklo tarota je i danas nepoznato. Zasigurno znamo da su karte korišćene u Italiji u petnaestom veku i to kao popularna kartaška igra. Imućna gospoda naručivala je predivne špilove i neki od tih špilova su i danas u upotrebi. Visconti-Sforza, napravljene 1450. godine ili nešto malo kasnije, su jedne od prvih i najkompletnijih špilova.

Kasnije u osamnaestom i devetnaestom veku, brojni uticajni sledbenici okultizma otkrivaju tarot. Fascinirani ovim kartama, smatrali su da su slike na kartama mnogo moćnije nego što se to može videti jednostavnim igranjem. Otkrili su (ili stvorili!) “pravu” istoriju tarota, povezujući karte sa Egipatskim misterijama, Kabalom, Hermetičkom filozofijom, alhemijom, i ostalim mističnim sistemima. Ovakvo interesovanje za tarot se nastavlja i u prvoj polovini dvadesetog veka, kada tarot biva objedinjen u veštine nekoliko tajnih društava, uključujući i hermetički red “Zlatne Zore”.

Smatra se da je tarot najobičniji alat za proricanje. U tradicionalano tarot čitanje uključen je onaj koji traži odgovor na lično pitanje (zvaćemo ga subjekt) – i tarotolog – onaj koji ume da interpretira karte. Nakon što je tražilac promešao i presekao karte, tarotolog ređa karte po određenom obrascu i to se naziva otvaranje. Svaka pozicija u otvaranju i svaka karta ima svoje značenje. Čitač kombinovanjem njihovog značenja dobija objašnjenje za traženo pitanje.

Šta je u stvari tarot – odgovor je vrlo jednostavan – blistava tajna jeste čudotvorna moć ljudske podsvesti, skrivena u dubinama uma svakog čoveka na ovoj planeti. Čak i ako je ignorišemo (a to se uglavnom i dešava) ona smišljeno deluje na sve naše radnje. Sigmund Frojd je napisao da je stres iracionalno, primitivno stanje naše podsvesti. On smatra da je on baza naših najneprihvatljivijih želja i zahteva. Suprotno njegovom stanovištu Carl Jung ističe pozitivan, kreativan aspekt podsvesti.

Verovatno nikada nećemo saznati kolike su mogućnosti i kolika je moć naše podsvesti, ali postoje načini da se ona istraži. Mnoge tehnike su usavršene za ovu namenu – psihoterapija, tumačenje snova, vizuelizacija, meditacija. Tarot je samo još jedna tehnika.

Za trenutak posmatrajmo jednu kartu ovog špila – Petica mačeva.

Ono što treba da uradim je da zamislim sliku i smislim priču u vezi nje. Za mene, moje gledište je očigledno i jedino moguće tumačenje ove scene. Međutim, neko drugi može da zamisli sasvim drugačiju priču.

Stvar je u tome, što sam od svih mogućih priča ja izabrala jednu – određenu. Zašto? Zbog toga što je u ljudskoj prirodi da projektuje podsvesni materijal na objekte u okruženju. Svet oko sebe posmatramo kroz sočiva naše podsvesti.

Snaga tarota proizilazi iz kombinacije: lično i univerzalno. Svaku kartu možete videti na svoj način, ali, u isto vreme, potpomognuti ste razumevanjem i nekih drugih značenja. Tarot je ogledalo koje reflektuje ono što je sakriveno duboko u Vama.

Kada otvaramo tarot, mi selektujemo određene karte, tako što ih mešamo, sečemo i na kraju delimo. Iako ovaj proces deluje nasumično, mi ipak delimo tačno određene karte. Na kraju krajeva, to i jeste suština otvaranja tarota – da izaberemo karte koje za nas imaju značaj. Sad, zdrav razum nas upozorava da karte koje smo proizvoljno odabrali ne mogu imati neko posebno značenje, ili možda mogu?

U svemu postoji poruka… drveću, pesmama, čak i u smeću, ali samo onda kada smo otvoreni da je primimo. Tarot karte saopštavaju mnogo poruka, zbog svog bogatstva koje je utkano u njihovim slikama i njihove povezanosti.

Koristim tarot, jer smatram da je on najbolji alat koji mi pomaže da moja unutrašnja snaga bude svesno iskorišćena. Ideje, slike, osećanja, koja se pojavljuju dok otvaram tarot, su poruke moje podsvesti.

Na osnovu čega znam da su to poruke, a nije mašta? Nisam sigurna. Jedino u šta sam sigurna je da verujem svom iskustvu i intuiciji, a onda posmatram šta se dešava.

 

2. Velika Arkana

 

Standardni špil tarot karata sadrži 78 karata koje su podeljene na dve sekcije, na velike i male arkane. Reč arkana je plural od arcanum što znači “apsolutna tajna”. U srednjem veku arcanum je za alhemičare predstavljala tajnu prirode, zbog toga tarot karte i jesu skup tajni koje podupiru i objašnjavaju Univerzum.

22 karte u velikoj arkani su srce špila. Svaka od ovih karata predstavlja simbol univerzalnog aspekta ljudskog iskustva. One predstavljaju ideal – postojanost, neposredni obrazac svih uticaja koji su bitan deo ljudske prirode.

Svaka karta velike arkane ima ime i broj. Neka imena predstavljaju direktno značenje karte kao strenght (snaga), justice (pravda), temperance (umerenost). Ostale karte su zasebne i oličavaju određen pristup životu, kao što su magician (mag ili čarobnjak) ili hermit (pustinjak). Takođe su tu i karte sa astrološkim imenima: star (zvezda), sun (sunce), moon (mesec). One predstavljaju neuhvatljivu snagu koja je ujedinjena sa njihovim nebeskim otelotvorenjima.

Karte velike arkane su zaista nešto posebno jer uspevaju da izvuku specifične reakcije. Prilikom otvaranja tarota, ove karte dodaju ekstra značenje. Kada se pojavi jedna od tih karata, znamo da dobijeni rezultat neće biti privremen. Karte velike arkane predstavljaju naša osnovna interesovanja i motivacije U kasnijim lekcijama, detaljnije ću vam pokazati kako da prepoznajete i interpretirate slike i simbole sa glavnih arkana.

Kartu velike arkane posmatramo kao jedinku. Različiti crteži su do te mere usavršavani da bi mogli da prikažu obrazac ljudskog stanja. Numerologija, astrologija i ostale esoterične nauke često imaju svoju ulogu u tarotu.

Mnogi interpretatori tarota, veliku arkanu posmatraju kao razne faze u individualnom putovanju ka unutrašnjem razvoju – neki je nazivaju The Fool Journey (ludino putovanje).

Svi mi moramo preći određeni put do samoaktualizacije, na tom putu često padamo, idemo unazad, dižemo se i krećemo ispočetka. Naš put je jedinstven, ali je prekretnica univerzalna. Te 22 karte su markeri puta ka unutrašnjem razvoju.

Ludino putovanje (The Fool Journey) liči na lagano pomeranje od jedne tačke iskustva do sledeće, ali ta naša avantura kroz koju učimo nije uvek laka. Pravimo greške, preskačemo lekcije bez dovoljno truda da razumemo naše mogućnosti.

Velike arkane imaju mnogo nivoa i modela iskustva. Ove karte nose sve obrasce našeg unutrašnjeg razvoja bilo da se to dogodilo u jednom periodu našeg života, ili da se događa kroz ceo naš život.Nevažno je kakav je naš obrazac samootkrivanja, velika arkana je ta koja nam pokazuje kako da upotpunimo i ispunimo našu sudbinu. Ako verujemo i ovo obećanje posmatramo kao zvezdu vodilju, sigurno je da ćemo ostvariti našu pravu prirodu i osvojiti svet (The World).

3. Mala Arkana

Kao što velika arkana izražava neku opštu temu, mala arkana pomaže joj da prikaže svoju ulogu u svakodnevnim događajima. Karta – mala arkana predstavlja interesovanja, aktivnost, emocije, i režira dramu od naših svakodnevnica

Mala arkana – sadrži 56 karata podeljenih na 4 elementarne grupe: wands – štapovi, cups – kupovi, sword – mačevi, pentacles – monete (novčići). Svaka grupa postoji da bi nam prikazala detaljniji način pristupa životu.

Štapovi predstavljaju kreativnost, akciju i kretanje, i osobine kao što su entuzijazam, avantura, rizik, smelost, poverenje.

Znak se slaže sa yangom ili muškim elementom u kineskoj filozofiji i povezan je sa elementom vatre. Treperav plamen je perfektan simbol snage štapova. Ova energija ima površinski tok, i izaziva jaka mešanja (stvara okruženje strasti).

Kupovi su simbol emotivnog i duhovnog iskustva. Opisuju unutrašnje stanje, osećanja i veze. Energija ima unutrašnji tok. Kupovi odgovaraju yin-u ili ženskom elementu u kineskoj filozofiji. Povezani sa sa elementom vode. Sposobnost vode da teče i puni prostor, da pokaže i dokaže načine promene, čini je idealnim simbolom znaka kupova.

Mač je simbol intelekta, misli i razuma. Povezan je sa pravdom, istinom i moralnim principima. Mačevi su u vezi sa elementom vazduh. Vedro nebo, otvoreno i svetlo polje je simbol mentalne bistrine. Ovaj znak takođe može biti udružen sa stanjem koje prati disharmoniju i osećaj tuge.

Naš intelekt je veoma važan i značajan činilac, ali kao izvršitelj onoga što naređuje naš ego, može nas odvesti krivim putem ukoliko nije ispunjen iskustvom i mudrošću iz naše podsvesti.

Novčići su sombol praktičnih, materijalnih i bezbednih interesa. Povezani su sa elementom Zemlja, što predstavlja potrebu za radom. Kroz ovaj znak slavimo lepotu prirode, međusobni odnos biljaka i životinja i naše telesno zadovoljstvo. Novčići predstavljaju prosperitet i obilje svih vrsta. Obično ovaj znak nazivamo novcem, kao očigledan simbol razmene dobara i njegove upotrebe u materijalnom svetu.

Svaka grupa male arkane ima svoju određenu osobinu. Ono što svakodnevno doživljavamo je u stvari mešavina ova četiri pristupa. Otvaranje tarota će vam pokazati kako energija ova četiri elementa utiče na našu svakodnevnicu.

Svaka grupa ima deset karata sa brojevima i četiri dvorske karte. Svaka karta ima svoju ulogu.

ACES – AS
As prikazuje temu tog znaka. As kupova stoji uz ljubav, emocije, intuiciju, intimnost – on nosi ideje koje pretražuju druge karte sa znakom kupova. As uvek predstavlja pozitivnu snagu. On je stub koji nosi ono najbolje što ovaj znak može da ponudi.

SREDNJE KARTE
Svaka od srednjih, numerisanih karata pokazuje različite aspekte znakova. Recimo, štapovi – pretražuju teme, 2 – lična snaga, 3 – liderstvo, 4 –uzbuđenja, 5 – takmičenja odnosno rivalstva itd… Kartu možemo posmatrati na različite načine. Petica novčića – prikazuje različite poglede na materijalne potrebe, telesne potrebe (zdravlje) i emocionalne potrebe.

DESETKE (TENS)
Desetke predstavljaju karte koje na logičan način zaključuju temu koju je započeo As. Na primer, ako je osnova as kupova koji predstavlja ljubav i intimnost, desetka kupova na to donosi uživanje, mir i porodičnu ljubav.

DVORSKE KARTE
Predstavljaju ličnosti koje reflektuju kvalitet i značenje njihovog znaka i ranga. Dvorske karte nam pokazuju siguran put kojim treba ići da bi opstali u ovom surovom svetu, tako da možemo ili da iskoristimo ili da odbacimo njihovu sugestiju koja im je svojstvena.

KRALJ (KING)
Kralj predstavlja zrelost i muževnost. On je poverljivo lice (izvršitelj, agent, advokat) koji je fokusiran na događaje koji se odvijaju oko njega (zainteresovan je za spoljašnji svet). On predstavlja autoritet, kontrolu i znanje (majstorstvo) u nekim oblastima koje su povezane sa njegovim znakom. Kraljevski stil je snažan, izričit (pouzdan, pozitivan), direktan i ispoljava se u pravo vreme i u meri koliko je to potrebno.

KRALJICA (QUEEN)
Kraljica predstavlja zrelost i ženstvenost. Ona je pravo oličenje svog znaka. Fokusirana je ka unutra i njen stil je relaksirajući i prirodan. Kraljicu ne interesuje mnogo uspeh, ali je čini srećnom i uživa u tome što je prisutna tamo gde je to potrebno. Ona je ujedinjenje osećanja, veza i samoizražavanja.

VITEZ (KNIGHT)
Viteza posmatramo kao nezrelog tinejdžera. Ne ume da izbalansira svoje samoizražavanje. Divlje trči od jednog do drugog ekstrema i trudi se da njegov odnos sa svetom bude uspešan. Vitez je sklon ekscesima, u isto vreme je pohlepan i čestit, i ti kvaliteti ga popravljaju u sopstvenim očima. Divimo se njegovom duhu i energiji.

PAŽ (PAGE)
Paž je veselo dete. On pokazuje kvalitete svog znaka sa zadovoljstvom, ali ume i da ih se odriče, što možemo da posmatramo kao da je lako spreman na odustajanja i napuštanja. Njegov pristup je lak, slobodan, neodređen i spontan. On predstavlja simbol avanture i mogućnosti.

Sada imate osnovnu ideju kakvu ulogu ima svaka karta u špilu. Možete da osetite kako one zajedno deluju, i kako svaka od njih doprinosi celini.

U sledećoj lekciji naučićete više o ovim kartama, i kako ih interpretirati pri otvaranju

4. Raspored karata pri otvaranju

Otvaranje karata se vrši po određenom šablonu. Ono definiše koliko će se karata koristiti, gde svaka od njih treba da stoji i šta svaka od njih znači.

Otvaranje je postavljanje karata po određenom šablonu, i na taj način nam se rasvetljava tema. U okviru tog šablona na divan način otkrivamo značenje karata.

Najvažnija karakteristika prilikom otvaranja tarota, je ta da svaka pozicija karte ima svoje jedinstveno značenje i na osnovu toga interpretiramo bilo koju kartu koja padne na to mesto.

Na primer, četvorka novčića predstavlja posesivnost, kontlolu, nepromenljivost. Ako ta karta padne na poziciju 4 u Keltskom krstu (pozicija „prošlost“), videćete kako te osobine nestaju iz vašeg života. U poziciji 6 „budućnost“, umesto da razmatrate kako te osobine pristižu u vaš život – imaćete sasvim drugačiju interpretaciju.

Otvaranje tarota može da se radi po bilo kom šablonu. RAHDUE`S WHEEL uključuje 78 karata, pravi se u širokoj tabeli i predstavlja život jedne osobe. Otvaranje takođe može da sadrži samo jednu kartu. U lekciji 5 ćete videti kako je otvaranje jedne karte korisno za dnevno čitanje tarota.

Mnoga otvaranja sadrže između 6 i 15 karata, što je sasvim dovoljno za objašnjenje jedne teme u nekom srednjem obimu. Na primer Horoscope Spread je u obliku tradicionalnog kruga i obrazuje mapu rođenja osobe kojoj se gleda. 12 karata u ovom otvaranju predstavljaju 12 astroloških kuća.

Kada karte pri otvaranju povezujemo jednu sa drugom, dobijamo kombinaciju i priča se razvija sa osobinama, radnjom i sadržajem. Tkanje priče je navažnije, to je najuzbudljiviji i najkreativniji deo čitanja karata. To jeste umentnost, ali ima i dosta vodilja koje treba pratiti. O tome ću kasnije da pričam i daću neke primere (kako ispričati priču).

U ovoj lekciji ću se zadržati na Keltskom krstu. Smatram da ćete zadržati bolju koncentraciju ukoliko se za početak zadržimo na jednom otvaranju.

Morate dobro poznavati karte, treba da ste opušteni prilikom njihovog čitanja, a svoj tarot možete da unapredite tako što ćete istraživati i druga otvaranja.

5. Dnevno čitanje Tarota

Sada ste spremni da svoje poznavanje tarota stavite na probu. Ova lekcija će vam opisati dnevno otvaranje tarota. U ovom otvaranju izvlačite jednu kartu koja će predstavljati temu vašeg dana, u toku 24 sata.Recimo da ste izvukli dvojku pehara, za taj dan. Kako dan bude prolazio, tako ćete osećati “signale” koje vam šalje ta karta kroz neku neobjašnjivu energiju. Ključne reči za dvojku pehara su “odnos, mir, privlačnost”. Na primer, u toku prepodneva do vas navraća na razgovor kolega koji baš i nije do sada pokazao naklonost prema vama (primirje) iskoristite to. Popodne uspevate da rešite neki poslovni problem jer ste usaglasili pristupe rešavanja problema (odnos), naveče srećete osobu koja vas privlači (privlačnost).

Procedura izvlačenja dnevne karte :

1. Promešajte špil jedanput ili dvaput;
2. Držite špil u jednoj ruci, licem okrenutim nadole, a drugom rukom prekrijte karte;
3. Zastanite za trenutak, kako bi ste se umirili i skoncentrisali;
4. Zamolite vašu podsvest da vam bude vodič koji će vas voditi kroz taj dan;
5. Stavite špil licem nadole ispred sebe;
6. Presecite špil na levo i ostavite ga;
7. Okrenite kartu na vrhu druge gomile, i to će biti vaša dnevna karta;
8. Vratite kartu na špil i promešajte jedanput ili dvaput.

Ova procedura je jednostavna i pruža vam mogućnost da se povežete sa svojom podsvešću. Izaberite neko vreme koje će biti pogodno za ovo otvaranje. Jutro sasvim odgovara, jer možete izabrati kartu dok obavljate svoje jutarnje poslove. Možete to uraditi i noću, bićete spremni da iskoristite svoju kartu odmah nakon buđenja. Glavni cilj ja da vaše dnevno čitanje bude deo vašeg dana, tako da tarot može da deluje progresivno.

Napravite pregled dnevnog čitanja karata. Kasnije, može vam biti interesantno da tragate za vašim modelom izbora.

Počela sam da učim tarot kada sam čuvala svoja dva sina. Posle izvesnog vremena sam izračunala po grupama karte koje sam izvlačila:

- ŠTAPOVI – 24
– PEHARI – 44
– MAČEVI – 41
– NOVČIĆI – 57
– VELIKE ARKANE – 56

Ovde se jasno vidi kakav je bio moj život u to vreme – ispunjen svakodnevnim obavezama (novčići), koliko je snage uloženo (velike arkane), i ne baš toliko ispunjen na ličnom i kreativnom planu (štapovi).

U vašem pregledu možete da stavite tačkice u nekoliko svetlih boja pored dana koji unosite. To će vam pomoći da uporedite karte sa vašim raspoloženjima i aktivnostima, samo gledajte da to bude jednostavno kako vas ne bi ubrzo zamorilo.

Moje preglede sam pisala koristeći 5 različitih boja olovaka, po jedna boja za svaku kategoriju.

 • ŠTAPOVI – crvena (vatra, strast)
 • PEHARI – plava (voda, raspoloženje, emocija)
 • MAČEVI – žuta (vazduh, duhovnost, mentalnost)
 • NOVČIĆI – zelena (zemlja, razvoj, oprema, priroda, novac)
 • VELIKE ARKANE – ljubičasta (spiritualnost, visoki ciljevi)

Boja će vam pomoći da brzo uočite promene u tarot šablonu po nedeljama i mesecima.

Verovatno ćete biti iznenađeni kada otkrijete da bojite određene karte koje se stalno pojavljuju. Od 57 novčića, koje sam registrovala, izvukla sam keca i kraljicu 11 puta. U kući sa decom, moji dani su bili obojeni značenjem ove dve karte. Kraljica novčića je prava majka koja odgaja decu. As novčića ukazuje na mogućnost uživanja u materijalnim stvarima, ali ništa više materijalno nego što je pranje prljavih zavesa.

Uzela sam te dve karte češće puta, tako da sam postala sumnjičava u vezi njih. Dobro sam ih proučavala i ispitivala da negde nisu oštećene na ivicama, pa sam ih možda zbog toga češće puta izvlačila. Nisu imale nikakvo oštećenje, niti su se na bilo koji način razlikovale od ostalih karata. Jednostavno sam ih izvlačila jer su prikazivale moju situaciju u kući. Karte koje često izvlačite, takođe mogu puno da vam kažu o vašim interesovanjima.

Najvažnija stvar u učenju tarota je da redovno koristite karte. Dnevno otvaranje je idelna solucija. Ako to radite svakog dana, apsorbovaćete energiju i osobine te karte brzo i lako.

6. Okruženje

Dok otvaramo – čitamo karte, veoma je važno osnovno okruženje i naše unutrašnje stanje. Postoje 5 unutrašnjih kvaliteta, koji su korisni i deluju blagotvorno. To su:

1. BITI OTVOREN

Biti otvoren, znači biti receptivan. Vaš odnos prema kartama je dopuštajući – spremni ste da prihvatite ono što je ponuđeno bez poricanja i odbacivanja. Vašom otvorenošću, sebi pružate šansu da prihvatite sve ono što je potrebno da znate.

2. BITI STALOŽEN I SMIREN

Teško je čuti šapat podsvesti kada ste uznemireni. Poruke tarota obično pristižu kao blagi nagoveštaji koji mogu biti nadvladani uznemiravajućim mislima. Kada ste smireni i staloženi, vi ste kao mirno more u kom svaki talasić mora biti primećen.

3. BITI FOKUSIRAN

Koncentracija je veoma važna pri čitanju tarota. Otkrila sam da ukoliko sam skoncentrisana, osećam snagu svog pitanja i tada primam direktnu i snažnu poruku. Kad god su mi misli raspršene i kada sam zbunjena, karte uglavnom bivaju iste. Vaš najjači uvid i prijemčivost dok čitate tarot, će biti kada je vaša želja veoma snažna i jaka.

4. BITI BUDAN I OPREZAN

Kada ste oprezni svi vaši receptori i sve vaše sposobnosti su osetljive i budne. Mačke je oprezna i spremna dok posmatra miša ili bubu. Naravno, vi se nećete baciti na vaše karte, ali ćete uvideti da je teško čitati tarot ako ste umorni i nezainteresovani.

5. POŠTUJTE KARTE

Biti pun poštovanja, znači da sa kartama postupate kao sa vrednim alatom. Vi priznajete njihovu ulogu koju imaju, a to je da vam pomognu da sebe bolje upoznate. Vi poštujete izbor koji ste napravili odlučivši se da naučite tarot, pa stoga treba da se na taj način i ponašate prema njima.

Ovih 5 karakteristika su veoma važne, ali nisu neophodne. Vaše čitanje će biti uspešno i ukoliko ih se ne pridržavate, mada moram priznati, mnogo teže.

Najbolje vreme za otvaranje tarota je onda kada pogledate unutar sebe, ukoliko osetite da čitanje neće biti uspešno – odložite taj uzaludan trud, ali ako vam nešto govori da nastavite, tako i uradite.

Pored unutrašnjeg komfora, tu je takođe i spoljni ambijent koji treba razmotriti.

Idealno mesto za tarot je ono koje izaziva osećanje mira. Karte možete otvarati i čitati na aerodromu ako želite, ali buka i gužva će poremetiti vaš unutrašnji sklad i učiniti čitanje mnogo težim. Pošto ćete se tarotom uglavnom baviti kod kuće, pogledajte kako možete taj prostor da učinite odgovarajućim i što ugodnijim.

Odredite neko mesto po strani u vašoj kući na kom ćete raditi sa tarotom. To će biti mesto na kom ćete stalno otvarati karte i samim tim na tom mestu vi podižete energiju koja će pojačavati vašu praksu.

Ako meditirate, ili se molite, možete to da radite na tom mestu i to će biti jako dobro jer će se ta energija uskladiti sa energijom tarota.

Pokušajte da stvorite osećaj odvojenosti mesta na kom ćete raditi. Kada koristite karte, želite da budete daleko od sveta, da odete negde gde vreme ne postoji, i budete što dalje od svakodnevnih događaja. Odvojena soba je idealna, ali i namešten ćošak koji će biti odvojen paravanom, zavesom, jastucima ili nečim drugim može sasvim da posluži svrsi.

Pokušajte da stvorite atmosferu lepote i značajnosti. U taj kutak stavite neke stvačice koje su vam veoma važne. Objekti iz prirode, kao što su školjke, kamenje, kristali i biljke su uvek dobrodošle. Talismani, regiliozne figurice, ikone, pomoći će vam da prebacite fokus sa ovozemaljskih stvari na spiritualne. Tu uključite slike, umetničke radove – posebno ukoliko imate svoje i oplemenite svoja čula stvarima kao što su cveće, tamjan, sveće, tkanine i tiha muzika za meditaciju.

Svi ovi nagoveštaji su dobri, ali jedina stvar koja vam je zaista neophodna je mesto dovoljno veliko na kom ćete moći da rasprostrete svoje karte. Možete da koristite i sto i patos. Patos je odlična podloga, ali ukoliko vam nije udobno, sto je bolji. Izaberite sto od prirodnog materijala kao što je drvo ili kamen.

Ako hoćete možete prekriti sto ili pod nečim što će uniformisati vaš prostor. Materijal mora biti prirodan – svila, pamuk, vuna ili lan. Izaberite boju koja ima svoju sopstvenu energiju – crna, tamno plava i ljubičasta su odličan izbor. Bilo bi dobro da nemaju nikakve šare, kako se karte ne bi mešale sa pozadinom.

Držite karte u njihovoj kutiji koja ih štiti i sadrži njihovu energiju. Svaki prirodni materijal od koga je kutija napravljena je u redu – drvo, kamen, školjka, ili neko prirodno platno. Znam ženu koja je sašila svilenu torbu i na njoj izvezla zvezde, mesec i druge šare. Predlažem da svoje karte zamotate u svileno platno i stavite ih u njihovu kutiju. Svila stvara osećaj raskoši, koji vas podseće na vrednost mesta u kom se nalaze vaše karte.

Tarot karte apsorbuju energiju i osobine od osobe koja ih koristi. Iz tog razloga ih sklonite negde na neko mesto koje samo vi znate (naravno, ukoliko je to moguće). Te karte treba da budu vaš lični alat kojim ćete komunicirati sa svojom podsvešću. Sa njima treba da budete povezani i bliski.

Kada radite sa tarotom na “vašem” mestu, iskustvo koje budete osetili može biti snažno, nema potrebe za nekom posebnom pripremom, dovoljno je samo da koristite vaše karte.

To je važno!

7. Postavljanje Pitanja (čitanje pitanja)

Ubuduće, često ćete biti u prilici da zbog nekog problema ili izazova konsultujete tarot. Nešto vam u životu stvara neprijatnosti i želite da saznate zbog čega se to dešava i na koji način možete da rešite problem.

Najbolji način čitanja tarota je čitanje pitanja. Napišite pitanje koje se odnosi na vaš problem i odgovor ćete dobiti otvaranjem i čitanjem tarota. Pitanje koje postavljate, pomaže vam da na pravi način sagledate vašu situaciju, na način koji za vas ima smisla i tako što pre dođete do odgovarajućeg rešenja.

Opisaću vam kako da formulišete pitanje i to iskoristite za sebe.

Prvi korak je da vašu situaciju potpuno preispitate. Razmišljajte o svim osobama koje su direktno ili indirektno umešane. Probajte da odete u budućnost. Pustite misli da slobodno lutaju. Želite da posmatrate svoj problem bez osude ili cenzurisanja bilo kog dela. Zabeležite ideje koje su vam pale na pamet, ali gledajte da ne budete previše sistematični. Vi želite da iskoristite svoju situaciju onakvu kakva jeste, a ne logičku analizu.

Kada završite prikaz svog problema, formulišite i zapišite svoje pitanje.

Evo nekoliko sugestija:

1. PRIHVATITE ODGOVORNOST

Napišite svoje pitanje, tako što ćete pokazati da prihvatate odgovornost za svoju situaciju. Razmotrite ova 2 pitanja:

1. Da li da dopustim da moj otac ode u starački dom ili da ga dovedem kod sebe da se ja staram o njemu?
2. Šta je potrebno da znam da bih odlučila koje je najbolje rešenje za budući život mog oca?

U prvom pitanju, pisac sa sebe skida odgovornost u vezi svoje odluke. On želi da mu karte kažu šta da radi. U drugom pitanju, pisac jednostavno traži od karata da mu daju više informacija. Svestan je da je odluka na njemu.

Iskušenje je napisati pitanje kao što je prvo. Svi mi tražimo neku sigurnost koja će nam pomoći da napravimo dobar potez, ali tarot ne može donositi odluke umesto nas.

Izbegavajte pitanja koja sa vas skidaju odgovornost:

Pitanja sa odgovorima “ da i ne”:

 • Da li ću dobiti posao u agenciji?
 • Da li da promenim način ishrane ovog meseca?
 • Da li sam spreman za penziju?

Pitanja koja počinju sa “treba li”:

 • Treba li da pustim kćerku da živi ovde?
 • Treba li da izađem sa Markom?
 • Treba li da se prijavim na više od jednog Univerziteta?

Pitanja koja se odnose na vremenski period:

 • Kada će Džordž da me pita da se udam za njega?
 • Koliko dugo treba da tražim nova kola?
 • Kada ću dobiti unapređenje?

Umesto ovoga, postavljajte vaša pitanja sa frazama kao što su:

 • Možeš li da mi daš uvid…
 • Koje je značenje…
 • Šta mi je potrebno da bih razumela…
 • Šta je zadatak ili smisao…
 • Koje su okolnosti dovele do…
 • Kako da unapredim svoje šanse za…
 • Na koji način mogu da…

2. OTVORITE VIŠE MOGUĆNOSTI

Napišite svoje pitanje tako da bude otvoreno za više mogućnosti. Razmotrite ovo:

1. Kako da podstaknem svoju svekrvu da se iseli?
2. Šta je potrebno da bih poboljšala svoj odnos sa svekrvom?

U prvom pitanju, pisac nije ostavio otvorene mogućnosti. On je odlučio – da svoju svekrvu iseli. Drugo pitanje dozvoljava mnogo više mogućnosti.

Oba od ova 2 sledeća pitanja otvaraju više mogućnosti, ali pogledajte drugo pitanje koje je specifičnije:

1. Kako mogu da preokrenem prodaju u korist moje karijere?
2. Kako mogu da preokrenem moj položaj prodavca u agenta osiguranja i tako napredujem u karijeri?

3. PRONAĐITE NAJBOLJU MERU

Nemojte mnogo detaljisati, pronađite finu sredinu između reči koje su neodređene.

Ovde su tri pitanja sa istom sadržinom:

1. Kako da poboljšam moju situaciju na poslu?
2. Kako da preuredim svoj sto tako da Tom može sa lakoćom da pronađe dokumenta koja mu trebaju?
3. Kako da unapredim poslovni odnos između Toma i mene?

Prvo pitanje nije usredsređeno. Ne daje tačan opis koji delokrug posla je u pitanju.
Drugo pitanje ima mnogo detalja. Više se bavi sporednim aspektima problema.
Treće pitanje je najbolje, jer je pronađen fini balans između prva dva. Dakle, potrebno je da uključite samo najpotrebnije detalje, kako bi pojasnili ono što želite da saznate.

4. FOKUSIRAJTE SE NA SEBE

Dok sebi otvarate tarot, vi uvek predstavljate centralni lik, zato pitanje treba da bude fokusirano na vas. Nekada morate postaviti pitanje u vezi nekog drugog i to je u redu, ali ne i onda kada ste usredsređeni na sopstvene probleme.

Nekada je vaš problem orijentisan na pitanje koje se odnosi na nekog drugog.

Razmotrite ovo:

1. Šta stoji iza Arturovog problema sa pijenjem?
2. Kako da pomognem Arturu u njegovom problemu sa pijenjem?
3. Kakva je moja uloga u Arturovom problemu sa pijenjem?

Prvo pitanje je potpuno fokusirano na Arturov problem.
U drugom pitanju pisac je uključen, ali je njegova pažnja još uvek na Arturu.
Treće pitanje je najbolje postavljeno, jer uključuje i piščevo učešće.

5. BUDITE NEUTRALNI

Dok postavljate i zapisujete pitanje, treba da budete što neutralniji. Šta to znači? Nemojte pisati pitanje kroz uverenje da je vaše gledište pravo, jer ukoliko želite da primite poruku, morate biti otvoreni i za druga stanovišta.

Razmotrite ova pitanja:

1. Zašto jedino ja radim kućne poslove?
2. Kako da unapredim duh saradnje kada su kućni poslovi u pitanju?
1. Kako da navedem ljude da me slušaju?
2. Šta se to događa kada je hoću da govorim, osećam da drugi neće da me slušaju?

1. Kako da sprečim šefa da me pita da radim prekovremeno?
2. Zašto u poslednje vreme stalno radim prekovremeno?

U prvom pitanju, pisac stavlja sebe u glavnu ulogu – drugi kao da ne učestvuju.
Drugo pitanje je mnogo neutralnije i otvorenije za razne mogućnosti.

6. BUDITE POZITIVNI

Budite pozitivni kada pišete svoje pitanje.

Razmotrite ovo:

1. Kako to da moj istraživački rad nikad nije objavljen?
2. Kako da pronađem idealan forum, na kom će moj rad biti objavljen?

1. Zašto ne mogu da savladam strah od javnog nastupa?
2. Kako da poboljšam moju veštinu govora pred publikom?

1. Možeš li da mi pomogneš da shvatim zašto uvek primim udarac u poslednjoj rundi?
2. Možeš li da mi pomogneš da nađem način da stignem do pobede na takmičenju?

Prvo pitanje izgleda tako kao da je pisac već poražen.
Drugo pitanje je mnogo sigurnije, pisac zna da će dobiti koristan odgovor.

Verovatno ste se zapitali zbog čega ovoliko detaljišem u vezi pisanja pitanja. Ovo je u stvari vežba koncentracije koja vas priprema za interpretaciju koja sledi.

Pisanje pitanja obično ne oduzima više od 3 – 4 minuta, ali za ovako malo oduzimanje vremena, vi zaista dobijate veliku korist.

8. Čitanje Pitanja

U ovoj lekciji ćete naučiti kako u celini da otvarate tarot – sebi. Napisala sam jednostavne procedure koje ćete pratiti kako biste postavili pravo pitanje. U radu sa tarotom je veoma važno da pratite ove procedure. Kada neke korake ponavljate iznova i iznova na određen način, stičete neophodnu rutinu zahvaljujući kojoj možete u trenutku da se usredsredite na sebe. Neki detalji u ovim koracima nisu naročito važni, u stvari, ako želite, možete da promenite bilo koji od njih. Uglavnom otvarajte tarot sa ljubavlju i usredsređenošću, a to će učiniti da vaša veština postane moćna.

Evo procedure:

1. PRILAGOĐAVANJE OKOLINE I RASPOLOŽENJA

Prvi korak je da se osećate prijatno. Lekcija 6 vam nudi neke sugestije – kako da napravite prijatno okruženje. Iskoristite ove ideje ako želite. Fokusirajte se na ono što vas čini opuštenim i sigurnim.

Kada budete spremni, sedite na pod, ili za sto, ostavljajući malo slobodnog prostora ispred vas. Treba da imate špil tarot karata i pitanje napisano na parčetu papira (pratite proceduru iz lekcije 7). Kao prvo, celokupno čitanje će trajati 30 – 40 minuta. Završite svoje poslove kako vas ne bi uznemiravali. Kada steknete iskustvo, neće vam biti potrebno toliko vremena, ali je uvek bolje da ipak isplanirate malo više vremena kako bi ste radili bez žurbe.

Počnite da se opuštate i umirite um. Posao i brige ostavite po strani (ne brinite – neće pobeći). Za vas postoji samo sadašnji trenutak. Duboko udahnite nekoliko puta, opustite sve vaše mišiće i osetite mir kao da ste potpuno isključeni iz spoljašnjeg sveta. Nigde nemojte žuriti, već sebi obezbedite dovoljno vremena koliko je potrebno da se opustite.

2. POSTAVITE PITANJE

Kada osetite da ste dovoljno fokusirani, izvadite karte iz njihove kutije. U jednoj ruci držite karte, a drugom rukom ih prekrijte (poklopite). Zatvorite oči i prinesite karte u opseg vaše energije.

Sada, ako želite, možete započeti saopštenjem.

Neke mogućnosti su:

 • Molitva
 • Afirmacija
 • Opis vaših osećanja
 • Jednostavni pozdrav vašem unutrašnjem vodiču.

Možete napisati tekst koji ćete govoriti svaki put, ili to možete da radite spontano. Mnogo je važnije da govorite iz srca. Govorite vaše saopštenje glasno, glasom punim energije i vere.

Sledeće, postavite pitanje, sa ili bez čitanja. Budite sigurni da ste postavili pitanje baš onako kako ste ga zapisali. Jedna od tajni podsvesti je to da je “bukvalna”, i karta koju odaberete će uvek odražavati preciznost reči u vašem pitanju.

3. MEŠANJE KARATA

Otvorite oči i počnite da mešate karte. Veoma je važno mešanje karata, jer to kako ste ih sortirali prolazi kroz sve forme našeg čitanja i prilagođava se nivou na kom ćete ih prihvatiti i shvatiti.

Postoji više načina mešanja karata. Svaki metod ima svoje za i protiv. Izaberite način koji vama najviše odgovara. Pouzdan metod je mešanje “uspravno”, i “naopako – tumbe”.

Ako prvi put otvarate tarot, nemojte brinuti zbog obrnutih karata, objasniću vam u lekciji 17.

Koncentrišite se na pitanje dok mešate karte. Fokusirajte se na celokupnu nameru, radije nego na detalje. Nemojte se mučiti da ostanete fokusirani na pitanje, nego ga zadržite u glavi onoliko dugo koliko možete.

4. PRESECANJE KARATA

Kada osetite da ste dovoljno promešali karte, stanite i stavite karte licem okrenute na dole što bliže vama (naravno ispred vas). Presecite karte ovako:

1. Desnom rukom uzmite koliko želite karata sa špila
2. Spustite ih na levu stranu od špila
3. Sa njega uhvatite opet gomilicu i stavite je na levu stranu hrpe sa koje ste uzeli karte
4. Ponovo grupišite karte u jedan špil, na bilo koji način

Da bi ponovo grupisali karte, najbolje je da to uradite jednim brzim pokretom. Ne trudite se da pretpostavite kuda koja gomila treba da ide. Jednostavno pustite svoju ruku da ih pomeri gde hoće. Presecanje karata je važan završni korak, koji označava kraj faze pripreme karata. Jednom kada ste ponovo grupisali karte, šablon otvaranja je fiksan, i sve dalje će nam karte same ponuditi i otkriti.

5. REĐANJE KARATA

Pratite korake iz otvaranja karata. Ako je ovo vaše prvo čitanje, koristite Keltski Krst (pre nego što počnete da ređate karte, pročitajte sledeći korak “odgovor na karte”).

1. Uzmite špil i držite ga u jednoj ruci na kratkoj razdaljini od vas,
2. Drugom rukom okrenite prvu kartu kao što okrećete strane u knjizi,
3. Stavite kartu na poziciju 1,
4. Okrenite drugu kartu i stavite je na poziciju 2,
5. Nastavite ovako dok ne stavite karte na svoja mesta,
6. Okrenite sve obrnute karte, ako ih ne koristite.

6. OSLUŠKIVANJE KARATA

Obratite pažnju na svoje reakcije koje budete imali pri svakom postavljanju karte na svoju poziciju. Kao prvo, verovatno nećete znati ili nećete moći da se setite značenja karata. Vaša sećanja i osećanja su uglavnom bazirana na slikama. Uz vežbu, vaše reakcije će postajati sve predvidljivije, ali i nadahnutije. Trudite se da zadržite nešto od vaše originalne otvorenosti ako možete.

Jako je važno da obratite pažnju na svaku neuobičajenu reakciju.

Kada su sve karte poređane, sačekajte trenutak kako bi ste osetili reakciju. Da li ste dobili opšti utisak? Da li imate neku novu reakciju? Zabeležite neke svoje misli ako želite. Ne brinite ako ne možete da se setite baš svega. Dok budete spavali, kroz san ćete prizvati ono najvažnije. Ne preterujte sa zapisivanjem, jer vas može poremetiti i prekinuti tok čitanja tarota. Neka to bude brzo zapisivanje nekih par ideja.

7. ANALIZIRANJE KARATA

U početku koristite pojedinačni opis karata kao pomoć. Kasnije ćete sami analizirati karte, ali ovaj odeljak vam uvek može biti od koristi ( i ja ga koristim s vremena na vreme).

Počnite svoje čitanje pozicijom 1 i nastavite sa procedurom. Evo nekoliko sugestija:
1. Pogledajte značenje karte
2. Pročitajte sve ključne reči i opis
3. Pronađite opis koji će vam izmamiti rečenicu “Da, ovo stvarno odgovara pitanju”. Iskusila sam neku vrstu “trzaja” kada sam prepoznala akciju. Nemojte bežati od akcija koje izgledaju manje ugodno. Verujte svojim reakcijama, a zaključak ostavite za kasnije, nakon što pogledate sve karte. Zapišite sve “zalutale” misli ili “nevažna” osećanja koja vam padnu na pamet.

Kada ste razmotrili svaku kartu, pogledajte u kakvom su odnosu. Primenite sve principe interpretacije. Možete da nastavite čitanje za sat vremena (bez izlaženja iz uvida) ali, naravno, to nije praktično ni poželjno. Pokušajte da uludo potrošite tih sat vremena između. Svakako će nagrada biti jednaka uloženom trudu!

8. OBLIKOVANJE PRIČE

Na neki način za sve vam je potrebna “zajednička snaga”. Ja to nazivam oblikovanjem priče (pogledaj lekciju 18) Vaša priča vam pomaže da shvatite svoju situaciju i daje vam instrukcije za budućnost – za ono što ste tražili.

Moj savet je da priča nastaje spontano. Kada zaokružite pregledanje karata, pređite na njihovu analizu. To neka ne traje dugo. Vaša priča će biti mnogo autentičnija ukoliko se slobodno izdiže iz vas (iz vaših unutrašnjih okvira). Kada budete spremni, a osetićete to, jednostavno počnite da pričate priču, govoreći šta vam god padne na pamet. Koristite neki notes – sveščicu kao pomoć, ali ne fokusirajte se na njega previše.

Savetujem vam da priču pričate tiho. Pisanje je mnogo sporo, tako da vaše trenutne misli i ideje postaju neodređene. Priča će dobijati na snazi i moći ukoliko se izgovara. Ukoliko počnete da lutate i gubite tok vaših misli, ne brinite se. Napravite pauzu, dođite k sebi i počnite ispočetka. Vremenom, kako budete vežbali, postajaćete sve bolji u pričanju. Možda bi bilo dobro da snimate priču. Kada je budete pustili, bićete zapanjeni onim što čujete. Iskreno ćete osetiti da ste vi svoj najbolji tarotolog.

9. PISANJE ZAKLJUČKA

Priča se privodi kraju kada se vaše reči uspore i prirodno zaustave. Sledeći korak je da iz vaše priče izvučete glavnu temu. Koristite sledeća pitanja kako biste lakše pronašli temu:

1. Šta je problem i u čemu je sukob?
2. Koja je moja uloga (subjekta) u ovoj priči?
3. Šta moj unutrašnji vodič želi da shvatim iz ove priče?
4. Kakav je rezultat ove priče?
5. Kako se ja (subjekt) osećam zbog ove priče?
6. Imam li neki predlog kako da delujem posle ove priče?

Šta uraditi pre nego što formiramo odgovor na pitanje? Pre čitanja vi postavljate pitanje koje za vas ima značaj. Vaš unutrašnji vodič vam daje određena uputstva i tada vi želite da apsorbujete tu mudrost u formi u kojoj možete najlakše da je zapamtite. Pokušajte da sažmete priču u jednu ili dve rečenice. Koncentrišite se na poruku koju dobijate od karata, a ne na mehanička objašnjenja.

10. KRAJ ANALIZE

Kada ste završili glavne delove analize, završite sa nekom ceremonijom. Evo nekoliko završnih koraka kojim ćete zatvoriti energetsko radno polje i spremiti karte za sledeću upotrebu.

Ako to već niste uradili, zapišite koje su se karte otvorile u kojoj kući (položaj karti u rasporedu se lako zaboravi), to će vam kasnije biti potrebno zbog proveravanja predviđanja, ispravljanja grešaka i učenja analize, pa se zato potrudite da svako otvaranje i zabeležite. Zatim očistite špil da biste otklonili energetske obrasce koji su se stvorili otvaranjem određenih karata. Svaku kartu pre vraćanja u špil, držite u desnoj ruci i laganim kratkim pokretom očistite prevlačeći je licem i naličjem preko podloge na kojoj ste je otvarali. Taj pokret podseća na pokret ruke četkom kod krečenja zida. Zatim kartu ubacite na neko mesto u špil itd. Na kraju promešajte ceo špil. Sada je špil spreman za sledeće otvaranje.

Pre nego što odložite karte, uzmite špil u levu ruku, a desni ispruženi dlan postavite na par santimetara iznad njega. Zatvorite oči i naglas (ukoliko ste sami u prostoriji) se zahvalite svom unutrašnjem vodiču. Zahvalnost je predivan osećaj koji stvara savršenu strukturu vaših misli kojom završavate vaše čitanje tarota. Kada ste počeli sa čitanjem tarota, inicirali ste određeni krug energije. Povezivali ste značenja preko analize, stvarali zaključke i sada zatvarate taj krug vraćajući karte u njihovo prirodno stanje čistoće.

KORISTITE ONO ŠTO STE NAUČILI

Tarot analiza je završena, ali unutrašnji rad upravo počinje. Vaš cilj je da na neki način prikupite i sastavite sve ono što ste naučili u praktičan, svakodnevni život. Ako to ne uradite vaš rad sa Tarotom će ostati na nivou gatanja i zabave, a vi se nećete menjati nabolje.

Odlučite se za jednu ili više radnji kako biste uticali na buduća dešavanja. Pogotovu ako vam je u 10. kući karta Mag. Sada je sve na vama i možete se odlučiti da pojačate dobre stvari a smanjite ili odstranite loše stvari. Možete raditi na promenama, velikim ili malim. Preporučujem vam da se prvo izvežbate na malim, lako dostižnim promenama, pa da vremenom pređete na veće. Precizne male akcije su bolje nego velike nejasne.

Ako imate svoj Tarot dnevnik, zapišite šta nameravate da uradite, na osnovu zaključaka iz Tarot analize. Zapišite samo ono što znate da ćete zaista i da sprovedete. Nemojte izbegavati akcije koje bi bile neugodne za vaš ego, pogotovo ako se stalno ponavljaju iste analize. To je znak da već jednom treba da se uhvatite u koštac sa problemom. Porazgovarajte sa bliskom osobom od poverenja i pitajte je šta bi trebalo da menjate u svom ponašanju ili životu. Bliski dugogodišnji, provereni prijatelji mogu to bolje videti od vas.

Kako dani budu prolazili, razmišljajte o svom čitanju Tarota i kako je onu umešano u vaš život. Postavite sebi ova pitanja:

 • Koji je smisao ove priče?
 • Kako se u priču uklapa ideja o unutrašnjem vođstvu?
 • Da li sam prevideo neki znak?
 • Da li da sprovedem takvu akciju, i ako treba da je sprovedem, šta će se dogoditi?
 • Da li se desilo nešto neočekivano u ovoj priči?
 • Treba li ovome da dodam nešto iz moje dnevne analize?

Možda budete u iskušenju da po drugi put otvorite karte zbog produbljivanja istog pitanja, ali je bolje da sačekate dok ne dođe do nekih bitnijih promena u vezi vaše situacije. Naravno na te promene morate uticati preko akcije na koju ste se odlučili. Uvek se možete vratiti vašem zabeleženom otvaranju i još malo dublje analizirati problem. Verovatno ćete pronaći dodatne zaključke i uvide. Što dublje budete išli, bićete bliži rešenju.Praktična upotreba ovog što ste naučili je verovatno najvažniji korak, ali i težak. To uključuje duboko zadiranje u analizu karata. Ako zaista uspete da spojite signale koje dobijate od Tarota sa vašim životom ostvarićete istinitost i sačuvati korist korišćenja karata.

Ovo je moj idealni Tarot ritual, ali da budem iskrena, ne ispoštujem ga baš uvek. Preskočim neke korake, negde se duže zadržim, na nekim mestima oklevam, a nekada neke sasvim zanemarim. Savetujem vam da prihvatite bilo koju proceduru koja će odgovarati vašim interesima i potrebama.

Ako ne nalazite zadovoljstvo u kartama, samo će skupljati prašinu na polici. Detalji nisu važni, namera i svrha je ono što se računa.

 

9. Otvaranje tarota drugima

Možete otvarati karte u čijem je centru druga osoba. Ja to nazivam “otvaranje drugima”. Otvaranje karata drugima je prikladno kada ste jednostavno radoznali u vezi sa nekom osobom ili u vezi sa nečim u šta niste direktno umešani. Čitanje drugima je čitanje u vezi sa nekim, a ne čitanje nekom. Kada drugom otvarate tarot, ta osoba piše pitanje a vi samo pomažete tumačenje karata.

Otvaranje drugima je zabavno i ima informativni karakter. To je takođe i dobar način da naučite Tarot. Kada sebi otvarate karte, imate pogled na ograničenu grupu problema – vaših sopstvenih. Otvaranje drugima vam dopušta mnogo veća istraživanja.

Osim izabrane osobe, procedura otvaranja drugima se bazira na onim iz lekcije 8. Postoje neke razlike i one su napisane ovde.

1. Izaberite subjekt (osobu)

Vaš prvi korak je da odlučite šta je subjekt vašeg čitanja. Možete da se fokusirate na bilo šta – osoba, životinja, mesto, problem, novi događaji – bilo šta sa čim možete da se identifikujete za to vreme. Obično to bude centralna figura u datoj situaciji, ali ne mora.

Vaš subjekt može da bude i grupa (srž – centar grupe), kao što je venčanje, porodica, ekipa, ili komšiluk. Možete da se fokusirate na državu ili zemlju, ali za tako nešto veliko, informacije će biti uopštene.

Možete pasti u iskušenje da ovo čitanje radite nekome ko vam je blizak – rođak, prijatelj ili kolega. U lekciji 7 vam objašnjavam koliko je važno fokusirati se na sebe i na predmet vašeg interesovanja. Evo jednog jednostavnog testa koji vam može pomoći pri odluci da li je pametno da takvo otvaranje radite u datom momentu.

Da li osećam jake emocije dok razmišljam o toj osobi u datoj situaciji;
Da li ja imam neku korist od date situacije;
Da li želim poseban ishod te situacije.

Ako je odgovor DA na sva ova pitanja, onda bi trebalo da se radije fokusirate na sebe u tom čitanju, nego da otvarate tarot za nekog drugog.

Sada je potrebno da napišete pitanje. Pratite sugestije iz lekcije 7, ali napišite pitanje koje se odnosi na osobu za koju ćete otvarati tarot. Fokusirajte se na aspekt vašeg subjekta koji vas interesuje.

Ako vas recimo interesuje političar koji je u trci za predsednika, vaše pitanje može da izgleda ovako:

“Koji faktori utiču na to da taj i taj ili ta i ta postane predsednik?”

2. Prilagodite okolinu i raspoloženje

Možete da koristite sliku subjekta i stavite je na neko mesto blizu vas, kako bi vam pomogla pri fokusiranju dok otvarate i čitate karte. Cilj je da vas podseti da dobro obavite posao za tu osobu.

3. Postavite pitanje

Recite nešto o toj drugoj osobi, ili zbog čega radite otvaranje tarota. Zamolite svoje unutrašnje vođstvo da vam pomogne da nađete odgovor na svoje pitanje, jer je to u najboljem interesu za tu stvar i saopštite da to radite u najboljoj nameri za vaš subjekt (ako to ne možete da izgovorite iskreno, preporučujem vam da se okrenete čitanju sebi).

4. Mešanje karata
5. Presecanje karata
6. Otvaranje karata
7. Osluškivanje karata

Kada osluškujete karte, setite se da se to odnosi na drugu osobu, a ne na vas. U svakom slučaju nemojte biti iznenađeni, ako u kartama vidite neke interesantne podudarnosti sa vašim životom.

8. Analiziranje karata

Kada otvarate tarot za nekog drugog, vi posmatrate situaciju iz vašeg ugla. Ono što vidite u kartama može a i ne mora da bude povezano sa onim što subjekt upravo oseća.

9. Oblikovanje priče
10. Pisanje zaključka
11. Kraj analize
12. Praktična upotreba zaključka

Čak iako otvarate tarot za nekog drugog i fokusirani ste na tu osobu, to je još uvek lekcija čitanja karata za vas. Pokušajte da se identifikujete kroz ovu lekciju, tako da možete da je upotrebite u vašem žovotu.

10. Otvoreno čitanje

Otvoreno čitanje je u suštini molba za vodenjem i nije vezano za neki određeni problem. Ne morate pisati pitanje. Vi prosto date svom unutrašnjem vodiču priliku da vam saopšti najveći deo onoga što je potrebno da znate u datom trenutku.

Za mnoge prilike čitanje pitanja je najbolji nacin otvaranja, zato što je upravljeno na ishod, što je za vas od primarnog znacaja. Baš kao da kamerom zumiramo nešto odredeno, pitanje vam dopušta da fokusirate subjekt, a takode imate uvid i na širi plan. Otvoreno čitanje ima veći domet. Ono pokriva dugotrajan razvoj i usavršavanje. Ono nudi viši stepen upravljanja što obuhvata i obimnije obrasce koji oblikuju vaša svakodnevna iskustva.

Otvoreno čitanje može biti veoma moćno. Ja lično, trudim se što ređe da ga koristim, da bih sačuvala njegov vanprosečni kvalitet. Koristim ga samo u specijalnim prilikama, kao što su: rođendani, godišnjice, svečanosti, ravnodnevnice, i prvi dani (posla, kalendara, putovanja).

Otvoreno čitanje je korisno kada ste na početku neke nove faze, kao što je npr. rođenje deteta, ili useljenje u novu kuću. Otvoreno čitanje vam može pomoći da na vreme predupredite neke nove ili nepredvidive situacije. Uvek kada se nadete pred prostranstvom nepoznatog, to je savršeno vreme za Otvoreno čitanje. Procedura je u suštini ista kao ona u lekciji 8. Neke razlike su zapisane ovde:

Prilagodavanje raspoloženja

Priprema za Otvoreno čitanje zahteva da se klonite bilo kakvih analiza koje vode pisanju pitanja. Jednostavno oslobodite svoj um od svih briga i interesovanja. Ništa drugo ne treba da radite nego da obezbedite divan mir u svom umu.

Uvodna izjava
Umesto citanja pitanja recite nekoliko opštih poruka o vašoj nameri:

Želim dobrodošlicu poruci mudrosti i otvaram se da primim vodstvo koje mi je sada najpotrebnije.

Možete sužavati fokus sve dotle dok izbegavate odredene ljude i dogadaje. Ako vas zanima zdravlje, možete dodati poruku koja to podstice:
Želim dobrodošlicu poruci mudrosti i otvaram se da primim vodstvo koje mi je sada najpotrebnije… u vezi sa mojim zdravljem.

Mešanje karata

Neka vam um bude slobodan i otvoren dok mešate karte. Ako vam misli vrludaju, dozvolite im da blago produ ne koncentrišući se na njih. Idealno bi bilo kada bi ste se osećali kao da ste prazna kuća sa svim otvorenim prozorima kroz koje ulazi i najmanji povetarac.

Presecanje karata
Otvaranje karata
Osluškivanje karata
Analiza karata

Po pravilu kada analizirate karte, želite da se odmaknete od svih detalja iz vašeg života i dopustite kartama da vam prikažu veće teme. Koncentrišite se na raspored koji je otvoren za čitanje. Posmatrajte sve u širem značenju.
Otvoreno čitanje nije za svakodnevno korišćenje.

Oblikovanje priče
Pisanje zaključka
Kraj analize
Korišćenje onoga što je naučeno

Nije neophodno da radite neke odredene radnje. Prosto upijajte duh poruke i dopustite da vas vodi pravim putem.

11. Analiza jedne karte

Kada tumačim karte, jednostavno se šetam između karata, trudim se da ih osetim kao celinu, a usput, istražujem svaku kartu ponaosob.
U ovoj lekciji ćemo videti kako možemo tumačiti jednu kartu.
Postoje četiri pravila koja vam mogu pomoći u tome:

1. Prvi je vaš jedinstven doživljaj karte, zasnovan na vašem obrazovanju, ličnosti, stanju vašeg uma: ovaj element daje lično i sveže značenje karte.
2. Drugi je skup značenja koja su se okupila oko karte kroz godine rada. Sve to po malo varira i zavisi od različitih crtača karata, pa i od učitelja do učitelja. Generalno se slažu u većini slučajeva.
Moje sugestije za svaku kartu pogledajte u kategoriji KARTE.
3. Treći je skup značenja povezan sa položajem karte. Ova su značenja takođe zasnovana na dogovoru i zajedničkom iskustvu.
Moje sugestije za Keltski krst su date u toj lekciji.
4. Četvto je vaše pitanje ili životne okolnosti. Ovaj element obezbeđuje okvir za vaše doživljaje. On postavlja granicu i pomaže vam da povežete kartu sa jednom oblasti vašeg života.

Da biste protumacili kartu potrebno je da kombinujete ova četiri pravila u jednu smislenu celinu. To je tekući postupak, što znači da sve mora ići „kao podmazano“, tj. svaki naredni deo se mora lepo uklapati u prethodni. Možda ova pravila izgledaju izdvojena, ali u praksi, kada se povežu na smislen nacin, daju praktican odgovor.

Najpre, vi ćete se verovatno osloniti se na položaj i značenje karte. Kasnije, vaše lične reakcije će biti presudne. Vašu reakciju može da izazove slika na karti. Slika na karti može da vam izgleda kao da je u direktnoj vezi sa vašom situacijom. Na primer, ako gradite kuću, dokument na Trojci Novcica (levo) može da vam izgleda kao plan izgradnje kuce.


Predpostavimo da ste izvukli uspravnu Sedmicu Pehara (desno) na položaju 5 u Keltskom krstu. Vaše pitanje je:
„Šta da uradim da bih dobila povišicu plate ove godine?“

Za početak, pregledajte i ispitujte kartu, možete i da zapišete svoje reakcije. Možda vam je pogled prvo pao na pehar koji je ispunjen dragim kamenjem. Figura koja se nalazi u prvom planu, monahinja u svečanoj odeći, nudi sedam kupova. Uspeh i ljubav su blizu ukoliko ne skrenemo s našeg puta, međutim, skretanje sa pravog puta će dovesti do toga da nam se snovi ne ostvare. Ova karta je upozorenje… prestanite samo da maštate o povišici, počnite nešto konstruktivnije da radite.

Sledeće, pogledajte ključne reči za Sedmicu Pehara. One su:

1. čežnja
2. mogucnosti
3. rasipanje

Kada pogledate divinacijska znacenja, sledi sledeće:

1. zavaravati se
2. cekanje broda koji ce doci
3. nedostatak usmerenosti i odgovornosti

Ova značenja opisuju nekoga ko je pasivan, nerealan, nekoga kome nedostaje energija i želja za uspehom. Ova značenja pojacavaju ideju o uzaludnoj cežnji.

Pogledajmo značenja Pozicije 5 , sledi:

1. vaše zablude i iluzije
2. vaša zaokupljenost i opsesija
3. šta želi vaše srce

Sada se smisao ove karte ove karte polako oblikuje za vas. Čini se da karta sugeriše da ste previše zaokupljeni maštanjem da biste mogli konstruktivno nešto uraditi po pitanju dobijanja povišice na poslu. Pposmatrate sa strahopoštovanjem pehar ispred sebe. Odlučujete da ova karta u ovom trenutku za vas predstavlja stav besmislenog nadanja i neproduktivnog sanjanja. To može biti prvi osecaj koji vam ova karta prenosi. Kasnije se to tumacenje podešava u odnosu na druge karte, pozicije i elemente.

Na karti se jasno vidi da imate i druge mogućnosti. Postepeno primećujete da možete stajati u polju okruženi radošću i veseljem. U tom trenutku shvatate: „Da, nude mi se i druge prilike osim povišice!“, a zatim dolazite i do drugog divinacijskog znacenja Sedmice Pehara koje glasi: „Ponude“. Na ovaj način, sve preciznije, određujete šta karta želi da vam poruči.

Ne postoji „jedan pravi odgovor“ u Tarotu. I jedno i drugo tumacenje od malopre imaju smisla. Zanima vas kako da se odlučite za najbolje znacenje, kada ima toliko mnogo mogućnosti. Morate verovati svojoj intuiciji. Vaš Unutrašnji Vodic ce vam dati nagoveštaj koji će vas odvesti do ideje koja je za vas od velikog značaja. Upornošću, u jednom trenutku, misao može jednostavno da iskoči u vašem umu. Možete da kružite oko znacenja – razmišljate o njemu, oterate ga, na kraju ga opet vratite. Kada vas jedno znacenje pogodi odredenom snagom, znaćete da ste na pravom putu. To je „Aha!“ reakcija. „Aha!“ reakcija ne mora da se pojavi za svaku kartu, ali ukoliko se pojavi, znajte da je veoma važno.

 

 

12 Karte Velike i Male Arkane

Određene karte u Tarotu prirodno oblikuju grupe. Takve karte imaju jedinstvena značenja, ali i dele opšte značenje sa ostalim kartama u svojoj grupi. Dve najveće podgrupe u Tarotu su Velika i Mala Arkana. Pojmovi „velika i mala“, odslikavaju njihovu relatuvnu težinu u analizi.

Karte velike Akrane predstavljaju duboku, jaku, odlučnu i dugotrajnu energiju. Kada se karta velike Arkane otvori u rasporedu, u znajte da se u vašem životu pojavljuje snažna energija. Karte male Arkane nemaju tako jaku energiju, ali su i dalje veoma važne za ukupno tumacenje, jer bez njih ne biste znali kako će se odvijati dinamika ove pokrenute energije karata velike Arkane. Znači, karte velike Arkane pokreću snažnu energiju, a karte male Arkane je raspoređuju.

Uporedite dve karte koje imaju slično znacenje, ali različitu težinu- Pustinjak (velika arkana – sa desne strane) i Osmica Pehara (mala arkana – sa leve strane). Pustinjak je prauzorni simbol (praslika osobe) koji traga za istinom i dubljim smislom života. On predstavlja nagon za odvajanjem od površnih zadovoljstava sa ciljem unutrašnjeg shvatanja. U Tarot analizi, Pustinjak može značiti da osećate jak poriv za pronalažem odgovora, čak i ako to znači napuštanje nekih vidova vašeg sadašnjeg nacina života. To nije prolazna fantazija, vec važna želja koja može da potraje izvesno vreme.Sa Osmicom Pehara tumačenje je slično (dublje značenje, idemo dalje, iznurenost), ali pošto je karta male Arkane, ta potraga neće imati istu snagu. Možda vam je pomalo dosadno na poslu ili ste iscrpljeni, ali zbog toga necete napustiti posao i društvo i otici u šumu! Nagon za povlačenjem i odvajanjem, kao i za unutrašnjom potragom nije još toliko jak kao kod Pustinjaka.

Recimo da ste godinama bili u srećnom braku, ali odjednom shvatate da vas privlači jedan poznanik. Konsultujete Tarot i izvlacite Dvojku Pehara na Poziciji 1 .
Jedno od značenja ove karte je privlačnost – biti privlačan nekoj osobi, privlači vas neko mesto ili ideja koja vam se dopada. Kao karta male Arkane, Dvojka Pehara poručuje da je vaše osećanje privlačnosti zasnovano uglavnom na površnim elementima kao što su zajednički interes ili seksualna želja. činjenica je da su osećanja jaka, ali ona nastaju po sistemu daj – i – primi, koji je pokrenut željom za trenutnom avanturom.

Ako ste izvukli kartu Ljubavnici daćete ovoj privlačnosti mnogo veći značaj. Kao karta velike Arkane ona pokreće veliku energiju ljubavi, koja daje težinu, odnosno ozbiljnost situaciji. To bi ukazivalo da vaš odnos sa poznanikom nije jednostavna i prolazna avantura zasnovana na niskim pobudama. Ovde bi privlačnost izmedu vas dvoje dolazila iz mnogo dubljih nivoa. Postoje elementi koji idu iznad spoznajnog nivoa svesti i zahtevaju više razumevanja.

Moglo bi se dogoditi da pri prvom otvaranju dobijete kartu iz male Arkane, a pri drugom otvaranju na isto pitanje, nakon nekog vremena, dobijete kartu iz velike Arkane. To znači da je vaša mala i neznatna želja iz prošlosti (karta male Arkane) ojačala i proširila se u veliku i znatnu želju u sadašnjosti ili da ce se rasplamsati u budućnosti (karta velike Arkane). Može i obrnuto: danas dobijete kartu „Kočija“ i radujete se velikoj pobedi, a za par nedelja otvorite na istoj poziciji na isto pitanje, kartu „Šestica Štapova“ (manja pobeda).

Zaključak je da karta velike arkane unosi veliku i snažnu energiju u bilo koju kuću (poziciju) ili područje u kojem se pojavi. Tome posvetite posebnu pažnju, jer su ovo jake i važne tačke u analizi, a karte male Arkane uvek posmatrajte kao „prenosnike“ te velike energije.

13 Analiza Asova

Svaki As predstavlja osobine svoje elementarne grupe u najcistijem obliku. As uvek dodaje nešto posebno u svakoj analizi. On uvek iskače iz energetskog niza karata njegove grupe i stoji u svom energetskom polju. Zato su prikazi na svim Asovima slični: jaka ruka, isijavajuća energija, on izlazi iz oblaka držeci simboličan predmet određene doticne grupe. As vam uručuje poklon koji dolazi iz nepoznatog izvora skrivenog u oblacima. Prirodu poklona označava simboličan predmet elementarne grupe.

AS ŠTAPOVA
Štap je jak predmet koji nosi mušku energiju, oživljen moćnom silom. Na njemu raste lišće kao znak da tu izbija novi život. Ovakav štap nas podseća i na čarobni štapić sa kojim se izvode čuda. Poklon koji nam donosi As Štapova su stvaralaštvo, oduševljenje, polet, ushicenje, smelost, uverenost.

AS PEHARA
Pehar je otvoreni predmet koji nosi žensku energiju, to je posuda namenjena za prihvatanje i držanje hranjivih tekučnosti. Voda ističe iz pehara pokazujući da postoji beskonačni izvor osveženja koji teče u svet. Poklon Asa Pehara su osećanja, predosećanja, bliskost i ljubav.

AS MAČEVA
Mač je oštar predmet, oružje koje nosi mušku energiju. On je fino izrađen da seče prepreke kao i osećanja zbunjenosti. Mač proširuje moć svog vlasnika u borbi do pobede. S njim se može vitlati na okrutan nacin, ali se može upotrebljavati i za potrebe održavanja mira kada ostaje čist i oštar. Poklon Asa Mačeva su bistar um, istina, pravda i mir.

AS NOVČIĆA
Novčić je okrugli predmet koji nosi žensku energiju. On je magijski simbol misterije prirode i svakodnevnog sveta. Neupućenom lici na novčić, predmet koji služi za razmenu materijalnih dobara. Kada imamo novac i grube materijale, imamo sredstva za ostvarenje naših snova. Poklon Asa Novčića su napredak, prakticnost, sigurnost i sposobnost ostvarenja.

Asovi su kapije izmedu nivoa velike i male Arkane. Oni dozvoljavaju da se moćna, ali i bezlična sila spusti u vaš život. U analizi oni pokazuju da su vam dostupne njihove osobine. Ako ih iskoristite, dosegnućete veliku srecu i uspeh. As se uvek tumači kao dobra, pozitivna i oplemenjujuća životna energija.

As može ukazivati na početak nove avanture. Jednom svom prijatelju sam otvarala Tarot, raspitivao se o svojoj novoj ljubavnoj vezi, i otvorio se As Pehara na Poziciji 1 . Koja je bolja karta kao signal za pocetak ljubavi i intimne veze? (Dobro … možda Luda, ali to je druga priča!)

As može predstavljati i mogućnost, šansu, priliku koja se otvara pred vama. As će vam uvek reći na šta da obratite pažnju kako ne biste izgubili određenu stvar. Asa uvek gledajte i doživljavajte kao zdravo seme koje će proklijati ako mu posvetite brigu i pažnju.

Moj rođak je jednom izvukao Asa Novcica na Poziciji 1 i Asa Štapova na Poziciji 2 – ova dinamicna kombinacija nam govori „Traži stvaran, stvaralacki izlaz za tvoju energiju koja će ti doneti veliki napredak“. Nekoliko meseci kasnije, javio se i rekao mi je, da je ohrabren tim znakom koji je dobio iz Tarot analize, otvorio svoju firmu i da sada zaraduje mnogo novca, ostvario je veliko lično zadovoljstvo.

Kada radite sa Asovima, tražite potencijal u svakoj situaciji. Vidite kako biste mogli iskoristiti bilo šta što vam se nađe na putu, jer je to prilika da ostvarite ono želite i da napravite važne promene u svom životu.

14. Dvorske Karte

Verovatno ste primetili da ljudi teže da se priklone određenim kategorijama. Ljudi sa sličnim osobinama se prepoznaju i oni prirodno zauzimaju svoje mesto u određenim grupama. Ponekad spontano takve grupe ljudi nazivamo „usamljenici“, „sanjari“ ili „veseljaci“ itd. Psiholozi su napravili sisteme koji svrstavaju ljude po odredenim tipovoma. Popularni sistem Myers-Briggs je jedan od takvih.

Tarot, kao veoma složen psihološki sistem, ima svoj način podele, a on je prikazan u posebnih 16 karata male Arkane, koje se zajedničkim imenom nazivaju „Dvorske karte“. „Dvorskim“ se nazivaju jer su na njima prikazani članovi kraljevskog dvora: Kralj, Kraljica, Vitez i Paž. Dakle, imamo četiri dvorske karte za svaku elementarnu grupu, pa tako dobijamo celu dvorsku familiju. U lekciji 3 , naučili ste o četiri elementarne grupe i staležima dvorskih karata, jer je ličnost svake dvorske karte određena kombinacijom elementarne grupe i staleža.

Kraljevi
Kralj Štapova je stvaralački , nadahnujuć, jak , harizmatičan, ozbiljan, zreliji muškarac. Ovo su tipične pozitivne osobine elementarne grupe Štapova . Oni su pravi primeri dinamične vatrene energije, a uz to odslikavaju i ličnost Kralja. Kraljevi su aktivni i usmereni ka spolja. Žele da svojom ličnošcu ostave utisak na svet. Ispoljavaju element vatre.

Kraljice
Kraljica Štapova je privlačna , velikodušna, energična , vesela i samopouzdana . I ovo su osobine Štapova. Ova Kraljica je živahna, ali ona ne vitla svojom ličnošcu kao silom koja je usmerena napolje. Ova Kraljica nam govori da će budućnost biti lepa. Kraljice svoju grupu izražavaju iznutra, dajuci joj obeležje, ali to čine bez nametanja. Ispoljavaju element vode.

Vitezovi
Vitezovi su ekstremisti, izražavaju svoje osobine do krajnosti. Takva intenzivna osećanja i ponašanje mogu biti ili pozitivna ili negativna što zavisi od okolnosti.

Na primer, Vitez Novčica je veoma oprezan, što je tipična osobina postojane i umerene prirode Novčića. Ovaj Vitez ima običaj da sve proverava dva puta. Deluje sporo i postepeno, da bi se kasnije nečem potpuno posvetio. To je idealna osoba koju možete zamoliti da vam složi padobran ili da vas vodi po minskom polju. S druge strane, može se reći da Vitez Novčića i nije neki avanturista. On nikada neće rizikovati svoj novac ulažuci ga iznenadno ili predložiti put u Pariz. Takve akcije nisu u njegovoj prirodi. Tako nešto možete naći kod njegovog kolege po viteštvu, Vitezu Štapova!

Ključne reči za Vitezove uvek idu u parovima (pozitivno/negativno) zbog njihove prirode krajnosti i elementa vazduha( obazriv/nepreduzimljiv ). U otvaranju Tarota, morate razmotriti oba prilaza kada tumačite Viteza. Da li on ima povoljnu ili štetnu ulogu u datoj situaciji. I drugi faktori pri interpretaciji (kao i vaše poštenje!) pomoći ce vam da odlučite.

Paževi
Svaki Paž pokazuje maladića koji drži simbolični predmet svoje grupe. Pristo je opčinjen igrom.. Paževi nas nadahnjuju da uživamo u njihovim interesima. Paž Maceva može predstavljati uzbuđenje intelektualnog otkrovenja ili drugih mentalnih stanja. Paž nas ohrabruje da idemo za nečim i da tragamo.

Paž vas takode ohrabruje:“Idi i uzmi!“ Deca se ne ustručavaju kad im nešto treba. Oni jednostavno posegnu za tim i zgrabe. Ako želite to što vam Paž nudi, ne ustručavajte se!

Ako je Paž Pehara vaša dnevna karta, a veseli student vam se smeši, iskoristite tu priliku za sklapanje prijateljstva. Započnite razgovor sa njim, ili ga pozovite na piće posle časova. Ovaj paž vam otkriva ljubavna osećanja i deli ih sa vama.

U mnogim Tarot sistemima Dvorske karte predstavljaju ljude određenog doba i karaktera. Na primer, Kraljica Mačeva često ukazuje na razvedenu ženu. Za mene je ovaj način gledanja poprilicno ograničen, jer to nije dovoljno da biste stvarno prepoznali takvu osobu u vašoj okolini. Potrebno je posmatrati i mnoge druge delove analize, poput ostalih karata, njihovih pozicija, elemenata i simbola na kartama.

Pol Dvorskih likova ne mora da znači da ce se sigurno raditi o muškarcu ili ženi, mladiću ili devojci. Jeste da su Kraljev izgled i pristup tipično muški, ali jedan Kralj može označavati i zreo muški deo ženske ličnosti, pogotovo ako se otvori na poziciji 7. Kraljica takode može ukazivati na neke osobine nekog muškarca. Deca su više zainteresovana za igru, ali to ne znači da Paž mora da predstavlja dete – svi mi u sebi imamo i muški i ženski deo, kao i jedan deo nas koji ne želi da odraste, ili jedan mladi deo u nama koji je sklon krajnostima (Vitez). Zato se nemojte iznenaditi ako se na poziciji 7 pojavljuju vama polno suprotne karte.

Dvorske karte u analizi pokazuju kako će određeni pristup uticati na određenu situaciju. Tu postoji nekoliko mogućnosti.

Prvo, Dvorske karte pokazuju vašu stranu koja je izražena ili traži da se izrazi. To može biti neka strana ličnosti koju vi smatrate vrednom, koju smatrate bezvrednom ili koju zanemarujete. To može biti pristup kojeg prepoznajete u svojim delima, pristup kojeg ne prepoznajete ili čak pristup kojeg prepoznajete, ali ga svesno poričete. Na koji od ovih nacina ćete posmatrati Dvorske karte zavisi od pitanja, ostalih karata koje se nalaze u analizi, elemenata koji mogu biti sukobljeni, složnih elemenata, ili neutralni i koječega drugog.

Recimo, razmišljate o odluci da li da uđete u poslovno partnerstvo s drugom firmom. Ako vam se otvori Kralj Mačeva , možete ga tumaciti kao način na koji bi trebalo delovati u ovoj situaciji, to jest da bi trebalo da se ponašate fer plej i etički, da pažljivo razmotrite sve ponude druge firme i da naglasite svoje ponude, potrebe i očekivanja. Ako ste već preduzeli ove korake nekoliko nedelja pre nego što vam se pojavio Kralj Mačeva, on će samo potvrditi vaš položaj i ohrabriti vas da nastavite na taj način. Ali, ukoliko se skrivate ili ste neiskreni prema drugoj firmi, ova karta vas upozorava, da se dobro preispitate da li želite bez ovakvih osobina Kralja Mačeva, ući u rizik poslovanja.

Vidite, karte su jako mudre i znaju ako mi nešto skrivamo od njih! One su uvek dobronamerne, bez obzira na to što ponekad mogu biti sarkastične i oštre.

Dvorska karta može a uglavnom i predstavlja drugu osobu. Ako u otvorenoj Dvorskoj karti prepoznate nekoga koga znate i kažete: „Znam ko je ovo!“, verovatno se i radi o toj dotičnoj osobi.

Takođe, može da predstavlja i nepoznatu osobu, nekoga ko će se tek pojaviti u vašem okruženju. Tu osobu možete primetiti i prepoznati je u otvorenim kartama, ali je moguće i da se ne setite da ste je videli u analizi, jer zaborav (a i zaljubljenost!) cesto zbunjuje pamćenje. Stoga je od ključne važnosti da BELEŽITE SVE ANALIZE koje radite. Jeste da nekome može delovati kao veoma dosadna rutina, ali vam mora preći u naviku. Kada ne biste imali zapisane analize bili biste poput lekara koji nikada nije arhivirao nijedan dijagnosticki karton, a to, složićete se sa mnom, nije baš neki savesni lekar. Arhive dokumente čuvaju cak do 100 godina, jer se nikad ne zna kada ce nekome nešto biti potrebno, a i daju odličan pregled dinamike događaja i izvanredan su način za učenje.

Recimo da ste sreli nekoga ko je veoma romantičan. Provodite dosta vremena zajedno i veza postaje duboka. U otvaranju Tarota, dobijate Viteza Pehara koji predstavlja novog ljubavnika, ali, pošto je Vitez, možda mislite da bi trebalo da bude mlađi. Medutim, to je upravo vaš trenutni muškarac u čijoj je emotivnoj ličnosti aktiviran njegov Vitez Pehara pun romantike i ljubavi. Zato pogledajte izbliza vašu vezu. Šta očekujete od vašeg ljubavnika? Možda su vam trenutno potrebni uživanje i romantika, ali, da li želite zavisnost i posvećenost toj vezi na duge staze? Vitez Pehara vam je signal da ovaj muškarac želi samo dobro da se provede sa vama i da se ponovo oseti kao mladić. Znači, veza ce obilovati intimnim emocijama, ali ce joj nedostajati čvrstina na duge staze.

Naravno, ovo je samo uopšteno razmatranje da biste naučili kako prepoznati osnovni uticaj Dvorskih karata, a da biste bili donekle sigurni kakav je to muškarac, moraćete postati strucnjak za suptilne nijanse u Tarot analizi. Nikada nemojte davati stopostotne prognoze, jer vam se one samo mogu „obiti o glavu“.
Najzad, Dvorske karte mogu predstavljati i uopšteno okruženje (ambijent). Ponekad ce vam se činiti kako okruženje preuzima personalne osobine određene Dvorske karte, a to je posebno naglašeno ako se Dvorska karta otvori na poziciji 2 ili poziciji 8.

15. Analiza parova karata

Postoji igra koja se zove Lavirint , a sastoji se od pravougaone kutije, sa platformom unutra. Na platformi je lavirint u kom su izbušene male rupice. Poenta je da loptica pređe svoj put s jedne strane lavirinta do druge, pažljivo zaobilazeći rupe koje joj se nađu na putu. Dugme na spoljnoj strani kutije vam pomaže da vodite lopticu pomerajući platformu u svim pravcima

Ova igra samo deluje jednostavno. Loša procena i loptica ode u rupu! Ako nagnete platormu više u jednom pravcu, gubite kontrolu. Ako pokušate da je izbalansirate, opet gubite kontrolu, ali sa druge strane. Jedina strategija koja deluje je da strpljivo vodite lopticu duž putanje, održavajući u ravnoteži kretanje i silu u svim pravcima.

Ja ovu igru posmatram kao metaforu za naše putovanje kroz lavirint života. Putujemo ovaj život od rođenja do smrti pažljivo zaobilazeci „rupe“ koje se s vremena na vreme pojavljuju. Na taj način se stalno trudimo da uravnotežimo svoje putovanje. Održavamo napredak praveći nebrojena prilagođavanja, prvo na jednu stranu, onda na drugu stranu. Taj naš „životni ples“ nekad je u ritmu sa muzikom prirode, a nekad je poput „teturanja pijanca“.

Ključ je u ravnoteži! Da bismo postigli ravnotežu u životu, potrebno je da znamo kako da kanališemo energije koje se nalaze u nama. Lična ravnoteža nikada nije statična. Ona dolazi od sposobnosti da dinamički izaberete mogućnost koja ce delovati u datom trenutku.

Otvaranje Tarota je kao čitanje mape, na kojoj su prikazane sve suprotstavljene sklonosti, koje su, ili koje bi mogle da budu delotvorne u našem životu u određenom trenutku. Kako bismo pravilno mogli da čitamo ovu mapu, potrebno je da razumemo zakon suprotstavljanja, koji kaže da „svaka osobina koja se jednom prepozna, podrazumeva i svoju suprotnost“. To je jedno od osnovnih načela materijalnog sveta.

Karta Luda nam otkriva ovo načelo na samom pocetku njenog puta, kada se susreće sa Carobnjakom i Visokom Sveštenicom. Ove dve karte govore Ludi da se ništa ne može odrediti izdvojeno, vec kao jedan pol uravnotežujućeg para.

Na najdubljem duhovnom nivou, ovakav vid suprotnosti ne postoji. Tamo je prisutna suprotnost u jedinstvenosti, ili istovremeno i isto i razlicito! Međutim, ovde, na materijalnom nivou, takvo transcendentalno jedinstvo se prelama u razne materijalne energije koje treba da primetite u kartama male i velike Arkane.

Jedan od praktičnih načina za otkrivanje ravnoteže (ili neravnoteže) u Tarot analizi jeste posmatranje dve karte suprotstavljene po pozicijama (kućama), značenjima ili elementima.

Jedno od divinacijskih značenja Osmice Mačeva je ograničenje – biti uhvaćen u neprijatnu situaciju ili se naći u situaciji punoj prepreka. Recimo da se ona otvorila na poziciji 4 koja se odnosi na prošlost. Ako malo razmišljate o ovom značenju, shvaticete, da jednostavno prepoznavajući ideju ograničenosti , prepoznajete i njoj suprotnu ideju: slobodu – slamanje granica i prepreka. Na kraju shvatate da se ta suprotna ideja nalazi u karti Četvorke Štapova na poziciji 6, koja označava blisku budućnost. Na ovaj način, analizom, dolazite do zaključka da ce se vaša ograničenost iz prošlosti, uskoro (pozicija 6) prekinuti, ili da treba raditi na tom prekidanju..

U otvaranju Tarota ove dve karte vam pokazuju važnost igre suprotnosti, u ovom slučaju ograničenja i slobode u vašem životu. One određuju krajeve stalnog iskustva iz kojeg učite kako da uravnotežite celu stvar.

Imamo 3 tipa parova karata

Stalni Parovi
Određene karte čine jasne i očigledne stalne suprotnosti. Jedan od primera je već spomenuti par Osmica Maceva i Četvorka Štapova. Zatim, drugi primer su Čarobnjak i Visoka Sveštenica . Čarobnjak predstavlja akciju i svest, a Visoka Sveštenica predstavlja stanje bez akcije i podsvest.

Dvorske Karte i Parovi Asova
Možete napraviti par između bilo koje dve Dvorske karte ili dva Asa. Ovi parovi odražavaju modele ravnoteže koji nastaju kada uporedite dve elementarne grupe (znaka) ili staleža.

Uporedite Kralja Novčica sa Kraljicom Pehara. Ovde su ključne reči za ove dve karte.

Ovde imamo Kralja Novčića čija energija deluje prema spolja (kao i svaki Kralj) na jedan preduzimački i stručan način, zasnovan na njegovim interesima u materijalnom svetu (Novčići). S druge strane, Kraljica Pehara je usmerena ka unutra (kao i svaka Kraljica) sa osećanjima i predosećanjima zasnovanim na njenoj emotivnoj energiji (Pehari).

U otvaranju Tarota ovaj par može da predstavlja sukob izmedu dve osobe: jedna osoba je tipa „mogu ja to da uradim“, koja samo želi da posao uspešno privede kraju, a druga je „emotivac“, koja prvo želi da vidi kako se drugi osećaju. Ovaj par može predstavljati i dvojni prilaz koji se nalazi u nama, i možda, potrebu za usmeravanjem na materijalne teme nasprem želje za usredsredivanjem na duhovne teme. Postoje i druge mogućnosti, a sve su zasnovane na dinamici izmedu ova dva stila.

Povremeni Parovi
Bilo koji par karata možete tumačiti, čak i da njihova značenja nisu baš suprotstavljena. Postoji toliko mnogo značenja u svakoj karti da se uvek mogu načiniti korisna poređenja. Povremeni parovi nastaju naizgled slučajno, ali i tu postoje određeni zakoni sinhroniciteta. Njihova veza postoji samo tamo gde je mi vidimo u svetlu našeg pitanja.

Četvorka Pehara prikazuje usamljenog čoveka koji sedi ispod drveta. Desetka Pehara pokazuje srećnu porodicu koja nešto zajedno proslavlja. Ako ste se vi našli u životnoj situaciji da se poveo razgovor o razvodu braka, a niste sigurni da li to zaista želite, moguće je da ce vas ove dve karte podsećati na dve mogucnosti koje vas očekuju u buducnosti:

Četvorka Pehara – posle razvoda, sami sedite negde u parku ispod drveta, a sa druge klupe vam se „nudi“neki nepoznati muškarac (žena), ili Desetka Pehara – srećna porodica koju biste najradije da održite na okupu, svi ste zajedno i proslavljate rođendan najmlađeg deteta. Gledajući izvan opisane situacije, ove dve karte baš i nisu u nekom posebnom paru, ali kada je situacija „obojena“ jakim emocijama, one preuzimaju ulogu suprotstavljenog ili privremenog para.

Pojačavajući Parovi
Ne moraju dve karte biti suprotstavljene da bi činile par. Baš suprotno, mogu se uzajamno pojačavati. Recimo, obe karte, Carica i Devetka Pehara , ukazuju na zadovoljstvo, čulnost i materijalno uživanje. Pojačavajuci parovi pokazuju da određena energija ima ili da može imati poseban uticaj.

Elementarni parovi

Svaka karta male Arkane nosi energiju svoje elementarne grupe (znak), kojih ima četiri. Sve karte male Arkane se dele na četiri elementarne energije: vatra (Štapovi), voda (Pehari), vazduh (Mačevi), zemlja (Novčići). Nadalje ove četiri energije se dele na tri grupe po dva para:

PRIJATELJSKI

1. vatra (Štapovi) i vazduh (Mačevi)
2. voda (Pehari) i zemlja (Novčići)

NEPRIJATELJSKI

1. vatra (Štapovi) i voda (Pehari)
2. vazduh (Mačevi) i zemlja (Novčići)

NEUTRALNI

1. vatra (Štapovi) i zemlja (Novčići)
2. voda (Pehari) i vazduh (Mačevi)

Vatra i vazduh su prijatelji, zato što vatra ne može goreti bez vazduha, a vazduh se ne može pokretati bez vatre.

Voda i zemlja su prijatelji, jer voda ne može nastati bez zemlje (isparavanje i skladištenje), a zemlja ne može bez vode (plodnost).

Vatra i voda su neprijatelji, jer vatra isušuje (uništava) vodu, a voda gasi vatru.

Vazduh i zemlja su neprijatelji, jer vazduh razdire zemlju, a zemlja preprečava put vazduhu (planine).

Ako sva ova poređenja elemenata primenimo na Štapove, Pehare, Mačeve, Pentakle, dobićemo razne prijateljske, neprijateljske i neutralne parove karata male Arkane.

Karte velike Arkane takođe imaju elementarne energije, ali su one na višem nivou razumevanja i ne koriste se u praksi za početnika. Stoga njih, u početku, ne upoređujemo na elementarni način, nego im dajemo primat u tumačenju energetske snage. U paru: karta velike Arkane/ karta male Arkane, uvek karta velike Arkane mnogostruko energetski nadjačava kartu male Arkane.

Parovi Kuća (pozicija)
Ovo su veoma važni parovi, jer utiču na značenja i elementarne međuodnose karata. U rasporedu “Keltski Krst” parovi kuća (pozicija) su:
1. i 2. kuća (pozicija) – odnos sadašnjosti sa sadašnjim preprekama
3. i 5. kuća (pozicija) – odnos podsvesti sa nadsvesšću
4. i 6. kuća (pozicija) – odnos prošlosti sa budućnošću
7. i 8. kuća (pozicija) – odnos subjekta sa okolinom
5. i 10. kuća (pozicija) – odnos ideala sa stvarnošću

Uravnoteženost je najvažnija i prisutna je svuda. Tarot otvaranje ce vam pomoći da je identifikujete kroz rad na parovima karata.

U sledećoj lekciji, videćemo kako ovi parovi funkcionišu u Keltskom Krstu.

16. Parovi Rasporeda „Keltski Krst“

Tarot raspored “Keltski Krst” mnogi ga nazivaju i “Mistični Krst”, sadrži logične parove. Jedna kuća (pozicija) se dopunjuje drugom, tako da karte, koje se tamo otvore, dobijaju smislena tumačenja i odnose. Kuca (pozicija) 1 i Kuca (pozicija) 2 – Jezgro Situacije
Ove dve kuće sačinjavaju jezgro ili suštinu cele situacije. Prva kuća se nalazi tačno u sredini rasporeda, a druga kuća je tačno preko nje, ali zakrivljena u odnosu na nju za 90°, ili što bi se reklo “stoji preko nje”. Te dve kuće čine srce situacije, a ukazuju na dva zajednicka činioca koja cine par, bilo da su suprotstavljeni ili se medusobno pojačavaju. Ponekad karta u kući 1 pokazuje centralnu temu, a karta u drugoj kući nam poručuje šta treba uraditi povodom te teme.

Kuća3 i Kuća 5 – NIVOI SVESTI

Ovaj par kuća pokazuje na nivoe svesti. Ovo je svest subjekta kojem se radi analiza, ili svest situacije, grupe ljudi i događaja. Mnogo možete da naucite upoređivanjem svojih nadubljih osećanja sa vašim svesnim gledištem.

Kuća 4 i Kuća 6 – Vreme

Ovaj par kuća govori o vremenu. Četvrta kuća i šesta kuća su kao slika u njen odraz u ogledalu, jer govore o prošlosti i budućnosti. Četvrta kuća se odnosi na nešto što odlazi, nešto što se ispušta i nešto što se iskusilo. Šesta kuca znači nešto što dolazi, nešto što se prihvata, i nešto što tek treba da se iskusi.
Zajedno, ovaj par, ove dve kuce čine dve polovine vremenskog kruga u čijem se središtu nalazi prva kuća (sadašnjost).

Kuća 7 i Kuća 8 – Sam i Drugi

Ovaj par kuća nam govori o nama i odnosu sa okolinom. Možda se ponekad osećamo nepovezani sa spoljašnjim svetom, ali to su samo prolazna i nestvarna stanja, jer smo i te kako povezani sa hiljadama raznih niti uzroka i posledica, misli i emocija. Ovaj par nam upravo pokazuje tu povezanost. Karta 7 predstavlja vas, karta 8 može predstavljati drugu osobu, grupu, ili okolinu.
Kuća 5 i Kuća 10 – Moguća Budućnost

Tri kuće označavaju budućnost: šesta kuća (bliska budućnost), deseta kuća (budućnost) i peta kuća (moguća alternativna budućnost). Par koji čini peta kuća sa desetom kućom vam daje mogućnost da uporedite ono što vi mislite da će se desiti (peta kuća) sa onim što će se stvarno desiti (deseta kuća). Ovde postoji nekoliko mogućnosti.
Kada kuća 5 pojacava kuću 10, vaša verovanja i ubeđenja teku sa ritmom događaja. Ako pozitivno reagujete na obe karte, možete ostati u toku. Ako negativno reagujete, možete promeniti verovanja kako biste promenili ishod.

Položaj 9 – Divlja Karta
Tradicionalno, Karta 9 predstavlja vaše „nade i strahove“, ali takođe može da bude i karta vodilja. Kada sebi otvarate Tarot, potrebna vam je karta koja će vam dati savet kako da prebrodite i nađete rešenje za svoj problem. Karta u kući 9 može objasniti i dopuniti druge karte, pokazujući vam:

pristup ili kako ići dalje
ključnu osobu, problem ili prepreku
element iznenađenja

U Tarot otvaranju, karte ne moraju obavezno da formiraju parove. Traženje je samo jedna tehnika među mnogim tehnikama. Parovi u ovoj lekciji su samo predlog. Pustite vašu intuiciju da vas vodi do kombinacija koje imaju značaj za vas.

17. Obrnute Karte

Kada mešate karte, često se dešava da one završe okrenute naopako. Za sada vam preporučujem da na to ne obraćate preveliku pažnju, nego da jednostavno ispravite kartu koja se obrnula. Ali nakon nekih šest meseci rada, možete početi tumačiti i obrnute karte. One zahtevaju više znanja i umeća, pa kada budete sigurni da vam tarot ide od ruke ( a trebalo bi nakon pola godine važbanja!), probajte neku analizu da uradite i sa obrnutim kartama. Kao što se uspravne karte ne pojavljuju slučajno u određenom prostoru i vremenu, tako i obrnute karte imaju svoja smislena značenja. Obrnute karte je teže tumačiti, jer morate dobro da znate tumačenja uspravnih karata, pošto sada umesto 300 znacenja, imate 600 značenja karata.Svaki život predstavlja jedan energetski ciklus ili struju specificne sile koja oblikuje raspored naših života. Svaka Tarot karta simbolizuje određenu energiju, a Tarot analiza pokazuje kako zajedničke energije stvaraju neku situaciju. Kada analizirate neki problem, vaše se akcije i namere usaglašavaju sa energijama trenutka i preko karata se oblikuju u nama vidljive slike. Karte hvataju tu energiju u vama, i oko vas, dok mešate i sečete špil.

U svakom trenutku, ove energije se nalaze na raznim nivoima. Neke su jake i moćne, a neke nisu. Neke upravo ulaze u vaš život, a druge odlaze iz njega. Kako ćete koristiti te energije zavisi od svih činioca koji nose vašu situaciju.

Kada se karta otvori uspravno, energija je slobodna za ispoljavanje. Njene osobine su dostupne i delotvorne. Kada se karta otvori obrnuto, njena energija nije razvijena u potpunosti. Možda se radi samo o nekim početnim stadijimima energije, ili o gubljenju moći. Moguće je, i da je energija nepotpuna ili nedostupna. Osobine karte su prisutne, ali se ne mogu ispoljiti potpuno.

Sunčeva energija je baš ono kako je zamišljate, proširujuća i prosvetljavajuća. Uspravna karta Sunce pokazuje da je energija života otvoreno dostupna. Osećate se samouvereno i uspešno. Sada je prilika da zasijate.

Obrnuto Sunce pokazuje istu ovu prisutnu energiju, samo na niskom nivou. Životnost je na neki način smanjena ili ograničena. Možda osećate da imate manje poleta. Imate želju za velikim stvarima, ali ste frustrirani, jer nemate dovoljno energije da je ostvarite. Želite uspeh, ali vas nešto zadržava.

Jednom se, obrnuta Carica otvorila muškarcu, koji je želeo da zna da li on i njegova supruga mogu imati dece. Pretpostavljala sam, da već izvesno vreme pokušavaju da dobiju dete. Ova karta mi je govorila da postoji energija majčinstva i rođenja, ali nekako zadržana i nedovoljno ispoljena. Ova trudnoća je bila blokirana. Rekla sam tom čoveku da će, ako se otkloni ova blokada, šansa da se rodi dete, biti velika. Nakon dve godine, čula sam da su dobili bebu – devojčicu! Nešto su verovatno preduzeli da bi oslobodili energiju.

U posmatranju obrnutih karata, postoji sklonost ka pogrešnom viđenju tih karata, kao nečeg neželjenog. Ovaj muškarac iz prethodnog primera je želeo dete, ali gledajući obrnutu Caricu, izgledalo je, da je razočaran kada je saznao šta to znači. Međutim, posle objašnjenja da postoji šansa, otišao je koliko – toliko zadovoljan. Neka druga sila je videla tu kartu, ali drugačije. Obrnute karte nisu same po sebi negativne, jer sve zavisi od toga šta vi želite dalje da uradite sa ovim prognozama.

Trojka Mačeva predstavlja energiju tuge i prevare. Ako se ova karta otvori uspravno, osećanje tuge i povređenosti je neizbežno. Ali, ako se ova ista karta otvori obrnuto, te će emocije biti prisutne, ali u mnogo manjoj meri. Može da se radi o slabljenju intenziteta bolne epizode, ili se osećate usamljeno, ali vrlo kratko. Obrnuta Trojka Mačeva je bolja nego uspravna, ali i dalje je upozoravajući signal. Činjenica da se nepoželjne karte otvaraju znači da je njihova energija na neki način prisutna.

Ponekad je karta obrnuta, a vi osećate previsok nivo energije. U ovom slučaju, obrnuta karta ukazuje da možete poboljšati situaciju, ulažući svestan napor da smanjite energiju.

Otvorila vam se obrnuta Sedmica Štapova , a raspitujete se o nečemu, što ste primorani da uradite protiv svoje volje. Ova karta predstavlja izazov, prkos, protivljenje, ali i nipodaštavanje. Pošto ste prisiljeni na nešto, verovatno se u ovoj situaciji osećate kao da vas neko nipodaštava, i stoga, na neki način, pokazujete protivljenje. Obrnuta Sedmica Štapova, sugeriše vam da pokušate da kontrolišete jaka osećanja. Smanjite osećaj protivljenja i pronađite neki drugi način za rešenje problema. Naravno, moguće je da je energija na niskom nivou, jer je vaše protivljenje poništeno od onoga prema kojem ga ispoljavate. Jedino vi sami možete pronaći koje je tumačenje najbolje.

Značenje obrnutih karata ponekad nastaje zbog preokretanja standardnog značenja karte kada je ona u uspravnom položaju. U ovom slučaju, obrnuti Car može pokazivati čoveka koji je zbačen sa prestola.

Obrnuta Desetka Štapova nas može podsetiti na izvlačenje iz teških i odgovornih situacija. Iznenađujuće je kako se često takva značenja pojavljuju, ali vi ih ne možete sami nagovoriti da se pojave. Ona se pojavljuju baš onda kada je to potrebno.

 

Sunce i Mesec su suprotnosti u području jasnoće; Sunce je osvetljenje, a Mesec je zatamnjenje. Pri analizi, obrnuto Sunce a uspravni Mesec, mogu pokazivati da je ono što je pouzdano na niskom nivou energije (Sunce), a da je ono što je nepouzdano (Mesec) na visokom nivou energije. Može značiti i da ste sada zaslepljeni (Mesec), ali je ipak moguća jasnoća (Sunce).

 

Pomoći ce vam ako pogledate odnos obrnutih i uspravnih karata. Kada imate puno uspravnih karata, sve vaše energije se slobodno i moćno ispoljavaju. Cela situacija se lepo razvija, a vaš cilj i svrha su jasni. Kada imate puno obrnutih karata, vaše energije su na niskom nivou, a situacija nije jasno određena. Nedostaje smer ili se osećate zakočeni, obeshrabreni, ograničeni. Nalazite se u veoma promenljivom stanju koje stalno preti mogućnošću nepredvidive promene. Pošto energije nisu dobro razvijene, slobodne su da idu u raznim smerovima.

Ohrabriću vas da koristite obrnute karte. Kada se tokom obuke osetite spremni, glasno izgovorite svoju nameru:

„Odlučio/la sam da tumačim obrnute karte u tarot otvaranjima“.

Na taj način ćete iskazati svoju odluku i ubeđenje. Međutim, ako vam obrnute karte nikako ne idu od ruke, ili vam je suviše složeno da ih tumačite, onda svaku obrnutu kartu koja se otvori, vratite u uspravan položaj i zaboravite na obrnuta značenja.

Život je jedan stalni energetski tok. Kada shvatimo taj tok i počnemo da se krećemo u njegovom smeru, sve je moguće. Možemo usmeravati energiju gde želimo. Obrnute karte daju posebnu dimenziju u analizi, koja nam pomaže da cenimo igru energije u našem životu.

18. Oblikovanje priče

U ovoj lekciji ćete nauciti kako da sakupite sve delove analize i kako da oblikujete Tarot priču. To vam ne mogu u potpunosti i tako lako objasniti, jer je to umetnost! Mogu vam pokazati nekoliko tehnika, ali na kraju krajeva, morate vremenom razviti vlastiti stil kao Tarot umetnik. To istovremeno predstavlja i izazov i zabavu u tumačenju analize.
Prvo, zaboravite sve što ste do sada naučili!? Hocu reći, nemojte se opterećivati svim podacima i tehnikama koje ste učili i ne dozvolite da se osećate kao student koji je puno radio i sada ima tremu pred ispit, jer nije siguran da li ce se svega setiti. U poslednjih 17 lekcija bili ste izloženi stranama i stranama punih informacija o kartama, a jedva da smo dotakli ovu temu. Druge Tarot knjige sadrže sistem kojim povezuju karte jedne s drugim. To je fascinantno, ali šta je zaista svrha toga? Svrha je da nađete nacin da realizujete svoje podsvesno znanje kroz karte.
Sada je na vama red da upotrebite svu maštu i energiju, ali bez napetosti. Obikovanje priče služi da oslobodite i unutrašnje znanje koje dobijate kroz karte. Na tome je potrebno raditi svakodnevno barem dve-tri godine. Možemo reći da, otprilike kada uradite nekih 1000 ozbiljnih analiza, u vama ce poceti da se otvara unutrašnji kovceg sa skrivenim blagom – znanje koje je sakriveno u vašoj podsvesti.
Tehnike koje ste odavno naučili, bazirale su se na ideji da je potrebno da otkrijete šta karte žele da nam saopšte, ali to nije tako jednostavno i prosto. Ako Tarot analizu posmatrate kao objekat koji treba proučavati, analizirati i učiti, bićete u velikom problemu jer niste shvatili pravi značaj Tarot analize. Tarot priča ne dolazi spolja, nego nastaje iznutra. Vaše price bi trebalo da dolaze iz jednog dela vaše ličnosti koji teži ka izražavanju i svesnom ostvarenju.
Naravno, ne želim time da kažem da odbacite vaše dosadašnje Tarot principe. Oni su vredni, ali oni sami po sebi ne sadrže ključ za analizu. Oni vam jednostavno pomažu da prepoznate ono što već znate. Oni vas vuku na takav način da možete postaviti scenu i ispričati priču.
Tajna stvaranja Tarot priče se nalazi u intelektu koji ide ka znanju, od jednog dela (nesvesnog shvatanja) do ujedinjene slike. Da biste to uradili, potrebno je da naučite kako da prepoznate i poštujete sopstvena osećanja. U ovom slučaju, osećanja se ne odnose na raspoloženje ili emocije. Ovo su osećanja koja predstavljaju jezik naše podsvesti. Ona su spoljašnja izražavanja onoga što je dublje od misli. Glavna osobina znanja jeste osećaj ispravnosti. Znate da su vaši uvidi ispravni kada se osećate potpuni i zadovoljni njima.
Najbolji način da oslobodite unutrašnje znanje je kroz svesni govor, tako što ćete iskazivati vaše misli glasno onakve kakve jesu, bez cenzure i kontrole. Ne pokušavajte da organizujete ili pročistite vaš govor. Jednostavno dozvolite da reči same izlaze.Ova tehnika je efikasna, jer premošćava kritičko lažno ja. Ona dozvoljava mudrosti naše podsvesti da sponatano izađe. To ćete osetiti kao nešto što je naglo oslobođeno. Naravno, vaši prvi pokušaji mogu vam se učiniti čudni ili čak i smešni, ali oblikovanje priča poboljšavaće se praksom. Razvićete sposobnost da vodite tok reči a da vaša volja ne utiče na njih. Ponekad će se na površini svesti pojaviti uvidi koji će vas stvarno iznenaditi!Nije neophodno da pričate neprekidno. Zaustavite se kada želite, ali izbegavajte razmišljanje o toj pauzi. Jednostavno strpljivo cekajte dok se impuls za priču ne vrati. Ponekad je od pomoći da nekoliko puta ponovite ime karte koja vam je potrebna: „Kraljica Pehara… Kraljica Pehara… Kraljica Pehara…“, nakon svakog ponavljanja, razmotrite da li je bilo šta ušlo u um u obliku misli ili slike.
Ponekad će vaša priča jednostavno teći. Nećete imati problema da sve zajedno spojite. Ponekad će biti „rupa“ i praznine. Neke karte će ostati zatvorene. Možda u tom trenutku nećete moci da u potpunosti uhvatite energetski tok određenih karti ili nikako necete moći da složite sve delove priče.Nemojte se brinuti zbog toga. To je normalna faza u vežbanju stvaranja priče, a čak se i iskusnim majstorima Tarota dešava da ponekad nisu u stanju da pričaju priče. Nemojte se brinuti ako vaše priče nisu lepe i nadahnjujuće. Pričajte onoliko koliko možete.Jednom sam otvorila obrnutog Asa Novčića na Poziciji 9 . Odmah sam znala da mi ova karta govori da se previše ne zaokupljam novcem i materijalnim stvarima. To shvatanje me je pogodilo zato što sam posmatrala samo jednu kartu. Sve što je trebalo da znam nalazilo se u tom Asu, tako da tumačenje drugih karata i nije bilo potrebno.Dobar Tarot raspored se sastoji od logičnog i lako čitljivog rasporeda karata. Sledeći ugrađenu strukturu rasporeda, vaša priča se prirodno razvija. Svaki raspored ima svoj vlastiti karakter zasnovan na istoriji, obliku i svrsi.
Vaša Tarot priča se završava kada se govor počne usporavati i kada se prirodno privodi kraju. Možda u vama ima još neka misao, ali je glavna tema ustanovljena i ispričana. Sada znate suštinsku poruku analize.Tok svesti je stil koji je efikasan za mene, ali se vama možda ne dopadne. Vama možda odgovara da mirno sedite i da tiho upijate značenje karata. Neki ljudi vole da zapisuju svoje reakcije ili da naprave grafikon koji će pokazati odnos karata na sistematican način. Svi smo mi različiti, i naš prilaz Tarotu će takođe biti drugačiji.Za kraj sam ostavila poslednju misao. Potpuno verujte sebi i svojoj intuiciji! Upravo sada, rasterajte sve brige koje vas muče u vezi korektne interpretacije Tarota. Vi zaista ne možete da pogrešite! Vaše razumevanje Tarota je za vas UVEK PRAVO u datom trenutku i na datom mestu. Ono je značajno zato što je vaše! Saznanje da ste iskreno povezani je SVE! Sada ste otvoreni i možete da primate razumevanja koja su daleko veća od svakidašnje svesnosti. VERUJTE, to je zaista tako.

Završne misli

Ako se u ovom trenutku osećate beskorisno u vezi sa Tarotom, a to je sasvim moguće, nemojte se obeshrabrivati. Ipak imate čvrst temelj, a to je poznavanje karata, što će se i dokazati u danima koji dolaze. Ako nastavite sa vežbanjem, uvidećete da sve se sve manje oslanjate na „tehniku“, a da vaša intuicija postaje sve jača. Eventualno, možda dostignete nivo kada možete da se oslonite na vašu sposobnost i intuitivnost u pogledu Tarota. U tom slučaju nećete morati da nastavite tako intenzivan i naporan rad sa kartama, osim ukoliko to želite.Danas koristim karte samo ukoliko imam neki zagonetan problem, ili situaciju za koju znam da mi karte mogu pomoći. Tarot je koristan alat i ja to poštujem.Sigurna sam da ste do sada vec shvatili da vam osecanja nisu neutralna kada je Tarot u pitanju. Nije važno kakva je situacija, ni koliki je problem, kada poređate karte, nadate se samo jednom, a to je da će karte biti pozitivne i ohrabrujuće. To je prirodno. Iz mog iskustva, ljudi odmah žele da znaju da li njihova situacija izgleda dobro. Reaguju veselo na pozitivne karte, ali se potpuno demorališu ako se pojavi nešto neprijatno. Zaista, teško je gledati u kartu kao što je na primer, Kula i mirno je prihvatiti. Istina je da ne želimo da nam se dešavaju ružne stvari!Dobro i loše se stalno prepliće u životu, tako da naposletku gube na svojoj znacajnosti. Ako je neko otpušten s posla, nakon čega nade bolji posao, u kom dolaze do izražaja njegove sposobnosti, zapitajmo se gde je negativno a gde pozitivno u ovoj situaciji.
Karte u Tarotu same po sebi nisu ni dobre ni loše. One samo opisuju određenu energiju ili uticaj. Iako Kula može da predstavlja poljuljanost, rascep ili propast na neki način, to ne treba posmatrati negativno. Ponekad u eksploziji osećanja, ili u nekoj dramaticnoj situaciji, predvidimo dobrodošlo oslobodenje rašcišćavanjem atmosfere i oslobađanjem nove energije.Što ste više fokusirani na određenu situaciju, to je jača vaša moć da događaje poređate redom koji vama odgovara. Čitanje nije saopštavanje vesti vama kao pasivnom čitaocu, nego kao moćnom posredniku koji ce znati da te informacije iskoristi na kreativan nacin. Dobijate sliku energije koja je u vama i oko vas, tako da sa njom možete da radite ono što vam odgovara.Uvek budite svesni toga da je ishod čitanja Tarota, trenutna projekcija svega onoga što u ovom trenutku ima uticaj na vas i vaše okruženje. Ako možete da prepoznate tu silu, vi je možete menjati ili ohrabrivati, po svojoj želji. Budućnost nije fiksna. Ishod vaše priče nije izvestan, ali je moguć. Uvek možete da prihvatite ili da izmenite pravac, pod uslovom da imate i želje i volje da preduzmete neophodne korake. Kada dostignete dubinu, znaćete kakva je vaša situacija i sve u vezi sa njom. Vaša Tarot priča ce vam jednostavno dopustiti da prepoznate ono što već znate, tako da možete svesno da delujete.Možda vas brine da niste dovoljno objektivni kada čitate karte? Sumnjate da možda vidite ono što želite da vidite, i da to nije istina. Upravo je u tome stvar! Tarot vam pomaže da pronađete ono u šta verujete, i da to primite k znanju. Vaše nesvesno postaje svesno. Vi ne možete netačno da interpretirate karte, ali možete propustiti da primetite ono što je tamo (ono što vam karte prikazuju). Tarot je ogledalo u kome vidite svoju sopstvenu svest. Kako budete učili, tako će ogledalo postajati čistije i jasnije, a vi ćete videti sve dublje i dublje.Veština Tarota je bazirana na shvatanju i razumevanju mudrosti koje iz nekog Izvora, kroz karte, stiže do vas. Na početku, to morate primati sa verom, ali vremenom počećete primati „proverene informacije“, koje su vam potrebne, kao rezultat vašeg životnog iskstva. Ako priđete kartama sa verom, vaša Tarot veština ce uzleteti. SREĆNO!